Alternatívne palivá ako LNG a CNG: Budúcnosť alebo slepá ulička?

Svet osobných automobilov zažíva doslova revolúciu pod tlakom na ekologickejšiu prevádzku. Ani nákladná a hromadná doprava sa ale trendom smerujúcim k udržateľnosti nevyhnú. Aká je teda budúcnosť pohonu veľkých dopravných prostriedkov?

Popri tradičnom dieseli, ktorý dnes v nákladnej a hromadnej doprave jednoznačne dominuje, by mal v ďalších rokoch postupne rásť podiel pohonných jednotiek s alternatívnymi palivami. Zatiaľ čo osobná automobilová doprava mieri pomerne jednoznačne k elektromobilom, v prípade nákladnej dopravy elektrifikácia dopláca na svoje zásadné nevýhody – ťažké batérie a pomalé dobíjanie.

V nákladnej aj hromadnej doprave sú pritom termíny zastávok počítané na minúty. V mestskom prostredí bol v prípade trolejbusov a električiek tento problém vyriešený priamym napájaním zo siete. Za mestom ale elektrina vhodnou voľbou nie jeAlternatívne palivá ako vodík či solárny pohon sú potom zatiaľ skôr vo fáze experimentov.

Riešením sa tak aktuálne zdajú byť alternatívne fosílne palivá na báze zemného plynu – konkrétne CNG a LNG. S určitým podielom tohto pohonu vo svojich akčných plánoch dlhodobo počíta ako Európska únia, tak Slovenská republika.

CNG vs. LNG: hlavné rozdiely

Asi poznáte skratku LPG, ktorá predstavuje skvapalnený ropný plyn (propán-bután). Napriek tomu, že je LPG dnes pravdepodobne najrozšírenejším alternatívnym palivom na báze plynu, v budúcnosti sa s ním nepočíta a prím by mali hrať práve CNG a LNG, resp. bioCNG a bioLNG s nižšou uhlíkovou stopou.

V oboch prípadoch ide o zemný plyn. Skratkou CNG je označený stlačený zemný plyn (objem 200× nižší ako v prirodzenom stave), LNG je potom zemným plynom v kvapalnom skupenstve (objem 600× nižší ako v prirodzenom stave). Veľmi zjednodušene možno teda povedať, že LNG sa do nádrže zmestí trikrát viac ako CNG a automobil má tak v priamom porovnaní trikrát dlhší dojazd.

Počet čerpacích staníc na LNG a CNG rastie

Počet čerpacích staníc, ktoré umožňujú dočerpanie alternatívneho paliva, sa bohužiaľ stále nemôže porovnávať s počtom klasických čerpacích staníc. Tankovanie je teda nutné plánovať. Situácia sa však aj vďaka podpore štátu rýchlo zlepšuje. Zatiaľ čo klasických čerpacích staníc sú na Slovensku tisíce a staníc na LPG necelých 350 , v prípade CNG sa bavíme o jednotkách a LNG stanice na našom území ani neevidujeme.

Počíta sa však s tým, že sieť sa bude významne rozširovať, najmä vo veľkých mestách a pozdĺž hlavných ťahov, čo už sa dnes skutočne deje.

Alternatívne palivá a udržateľnosť

Je nutné počítať s tým, že sa prakticky žiadny dopravný prostriedok nevyhne dopadom regulácií za účelom ochrany životného prostredia. Zatiaľ čo v prípade osobnej automobilovej dopravy budú pravdepodobne za niekoľko rokov prevažujúcim riešením elektromobily s vlastnou batériou, v prípade hromadnej a nákladnej dopravy sa najskôr dočkáme rôznorodých riešení na základe konkrétneho spôsobu využitia vozidla.

CNG a LNG (resp. bioCNG a bioLNG s nižšou uhlíkovou stopou) majú svoju budúcnosť minimálne pre najbližšie roky istú. Pri menšej spotrebe a nižších emisiách ponúkajú rovnaké výhody ako konvenčné palivá – teda rýchle tankovanie a dlhý dojazd.

Ilustračné foto: eurowag.com