Chcete investovať a zároveň zlepšiť život na Zemi?

PR správa:

KTO U VÁS DOMA „DRŽÍ KASU“? V MNOHÝCH PRÍPADOCH SÚ TO PRÁVE ŽENY, KTORÉ RIADIA RODINNÉ FINANCIE, A SÚ V TOM VEĽMI DOBRÉ. KEĎ SA VŠAK DOSTANE NA PRETRAS INVESTOVANIE, MNOHÉ ŽENY SA MÔŽU CÍTIŤ ZNEISTENÉ. ZRAZU SI NEVEDIA PREDSTAVIŤ, ŽE BY MOHLI BYŤ V TOMTO POMYSELNE MUŽSKOM SVETE ÚSPEŠNÉ.

Pritom podľa minuloročného prieskumu VÚB banky sú práve bratislavské ženy v investovaní najodvážnejšie. V hlavnom meste totiž investuje 56 % žien a len 44 % mužov. V ostatných častiach Slovenska sú pomery medzi mužmi a ženami viac-menej vyrovnané. Možnosti investovania sú pritom rôzne. Mimoriadnu pozornosť si v poslednom období získali takzvané ESG fondy. Zvykne sa im hovoriť aj zodpovedné či zelené fondy.

ČO SA UKRÝVA POD SKRATKOU ESG?

Že neviete, čo sa pod touto skratkou skrýva? Pozrime sa na ňu bližšie. Najviac vám zrejme hovorí prvá časť názvu, ktorou je „environment“, teda životné prostredie. Pri firmách, ktoré emitujú cenné papiere a dlhopisy, sa skúma ich vplyv na životné prostredie, dnes je dokonca možné ukázať klientom, ktorý podnik znižuje uhlíkovú stopu, spotrebu vody vo výrobnom procese alebo ako sa stavia k redukcii a triedeniu odpadu. Pri poľnohospodárskych podnikoch sa sleduje napríklad používanie pesticídov. „Pri ESG fondoch viete presne povedať, aký pozitívny vplyv mala konkrétna firma za posledný rok na život na našej planéte. Zároveň tieto fondynie sú analyzované len z pohľadu profitu, ale veľmi dôležité je ich takzvané ESG skóre. Ak v tomto skóringu zlyhajú, firmu môžeme vyradiť z portfólia,“ hovorí Marian Matušovič, generálny riaditeľ Eurizon Asset Management. Ďalšou časťou je „social“. Dnes je veľmi dôležité vedieť, ako sa firma správa k svojim zamestnancom, klientom, ale aj celkovo k spoločnosti. Momentálne je veľkou témou dodržiavanie ochrany osobných údajov o zamestnancoch a klientoch. Ochrana zamestnancov sa však netýka len bezpečnosti pri práci, ide o pomerne širokú škálu, ktorá sa sleduje. Napríklad aj dodržiavanie rovnosti pohlaví, pri telesnom znevýhodnení alebo inej farbe pleti. Kľúčové je posudzovanie zamestnanca podľa jeho zručností a odbornosti. Často otváranou témou sú aj platové rozdiely medzi mužmi a ženami, pretože rovnosť pri odmene za prácu je takisto dôležitá. Pri firmách z niektorých krajín je navyše dôležité dbať na to, či neporušujú práva detí a nezneužívajú ich na prácu. Poslednou časťou skratky ESG je „governance“. V tejto časti odborníci podrobne sledujú transparentnosť pri riadení firmy, dodržiavanie etických pravidiel, ale aj boj proti korupcii. Pod drobnohľadom je aj metodika odmeňovania, bonusových schém, aby smerovala spoločnosti k dlhodobo udržateľnému rastu.

O BUDÚCNOSTI ROZHODNÚ ŽENY

Pohľad žien na život okolo nás je iný ako ten mužský, potvrdzuje sa to aj v tejto oblasti. „Považujem za dobrú správu, že v poslednom čase o investíciách do ESG dosť rozhodujú ženy. Ak sa totiž ženy spýtate, či chce, aby jej deti vyrastali v zdravšom prostredí, alebo chce o pol percenta vyšší výnos, žena si určite vyberie zdravé prostredie. Ale takto by sme sa mali rozhodovať všetci,“ dodáva Marian Matušovič, generálny riaditeľ Eurizon Asset Management. Aj vďaka tomu môžeme zabezpečiť, že život na našej planéte bude dlhodobo udržateľnejší.

Ilustračné foto: pexels.com