Čierne skládky + aktivizmus + populizmus

Združenie miest a obcí Slovenska sa rozhodlo likvidovať čierne skládky nasadením ľudí na aktivačných prácach. Ministerstvo životného prostredia i Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ich zámer vítajú. Lebo populizmus a falošný aktivizmus nikdy nemali k sebe ďaleko. 

Začnime tým, že my na Slovensku ani nevieme, koľko máme čiernych skládok. Evidovaných je asi 9 000, neevidovaných je asi ani nevieme. Z evidovaných je, podľa ZMOS, „v štádiu odstraňovania“ 22 percent. Preložené do slovenčiny, odstránime a potom tam zase niekto a niečo privezie. Je to permanentné odstraňovanie.

Odbory životného prostredia na Okresných úradoch sú personálne aj technicky poddimenzované. Preto im envirorezort prisľúbil finančnú podporu a to je správne. Podobne je to aj s inšpekciou životného prostredia. Kým sa ľudia nebudú obávať inšpektorov aspoň tak, ako dopravných policajtov, tak sa s tým veľa neurobí. A keď ich nebude aspoň polovica, ako dopravákov. Len pre ilustráciu: podľa údajov ZMOS od 1. januára 2018 do 31. mája 2021 zaevidovali na okresných úradoch, odboroch životného prostredia 2 223 podaní týkajúcich sa nezákonne uloženého odpadu. A teraz jadro problému – len v 229 prípadoch sa zistil ten, kto to urobil. Desatina. 

Okrem toho, časť nelegálnych skládok je na súkromných pozemkoch. A majiteľom jedného takéhoto pozemku sú aj desiatky osôb. Ktorý z nich je zodpovedný? Kto to zistí? Rozhodne súd. Kedy?

ZMOS ťapol do vody a urobil vlnu. Aktivačné práce. Rezort práce prisľúbil podporu. Máme tu viac ako 10 000 nelegálnych skládok, rozhádzaných po našej úzkej ale zato dlhej krajine a ideme ich likvidovať dlhodobo nezamestnanými. S lopatami a fúrikmi? Alebo najskôr len taká malá analýza, koľko máme dlhodobo nezamestnaných, koľko z nich sú ženy a koľkí muži, aký je ich zdravotný stav, mobilita, aké majú zručnosti atď. 

Rezort životného prostredia sa okamžite, a asi teda tiež po dlhej a náročnej analýze, pridal hneď trojmo. Vraj bude kampaň spojená so zálohovaním PET fliaš a plechoviek od nápojov. Fajn. Aj keď najlepšia kampaň je tých 15 centov za kus. Aj to druhé je o peniazoch. Ak obec zlikviduje nelegálnu skládku a vyvezie odpad na legálnu, nebude sa im to počítať medzi neseparovaný odpad a nezvýši im to cenu za likvidáciu odpadu domácností. To je jasné a zrozumiteľné. No a aktivistické je to, že niekto príčinlivý na ministerstve hneď vymyslel, že budúci rok bude rokom „odstránenia čiernych skládok a vyčistenia slovenskej prírody“. Klišé a slovný gýč. A klamstvo zároveň – lebo nebude.

Ján Füle