Dym zo sibírskych požiarov sa vznáša nad polovicou planéty

Ruské úrady 26. augusta 2021 oznámili, že obrovské lesné požiare, ktoré toto leto spustošili Sibír, sa už takmer podarilo uhasiť. Zdá sa im, že vidia koniec tunela.

Hoci Rusko zažíva veľké požiare každý rok, toto leto boli mimoriadne silné a zničili viac ako 17,3 milióna hektárov lesa – najmä v Jakutsku, veľkom, ale riedko osídlenom regióne na severe Sibíri. V Jakutsku vyhorelo 9,9 milióna hektárov, čo je viac ako rozloha Portugalska. Podľa NASA sa dym z požiarov dostal dokonca až na severný pól.

Dym sibírskych požiarov zasiahol aj Aljašku (Zdroj: NASA)

 

Jakutsko spálené na prach (Zdroj: sprotyv.info)

Vplyv globálneho otepľovania?

Svetová meteorologická organizácia (WMO – World Meteorological Organization) tvrdí, že dym a produkty horenia z požiarov na Sibíri môžu prispieť ku globálnemu otepľovaniu a zrýchliť topenia ľadu v Arktíde. Sadze a popol usadené na ľade ho zatemňujú a znižujú jeho albedo – schopnosť odrážať slnečné lúče. V dôsledku toho sa na povrchu zachytáva viac tepla, čo urýchľuje topenie arktických ľadovcov a večného ľadu.

Odborníci sa zhodujú, že negatívny vplyv ničenia lesov bude trvať desaťročia. V prípade horského požiaru (čo sa teraz deje na Sibíri) je zničený celý lesný ekosystém. Na obnovu tajgy bude potrebných približne 100 rokov. Proces vyzerá asi takto: v prvom roku sa obnoví tráva, v ďalšom roku kríky, za 15 rokov vyrastú rýchlo rastúce stromy – brezy a osiky, za 60-70 rokov odumrú a ich miesto zaujmú ihličnany.

Pokiaľ ide o hospodársky vplyv, ten sa dá odhadnúť len približne a to na základe údajov z posledných rokov. Napríklad v roku 2018 Rusko prišlo v dôsledku lesných požiarov o 16,9 miliardy rubľov (ссa. 195 mil. Euro) V predchádzajúcich rokoch škody predstavovali: r. 2017 – 25,2 miliardy rubľov, r. 2016 – 23,7, r. 2015 – 56,4 a v r. 2014 – 23,8. Inými slovami, päťročný priemer bol 29,2 miliardy rubľov (cca. 334 mil. Euro).

Príčiny vzniku požiarov

Podľa enviromentalistov a klimatológov je príčin požiarov sibírskych lesov hneď niekoľko.

Po prvé, zmena klímy. Zvýšil sa počet suchých a abnormálne horúcich rokov. Teplejšie podnebie vedie k zvýšeniu frekvencie bleskov o 10 – 12 %. Čím viac požiarov, tým rýchlejšia zmena klímy. Čím rýchlejšie sa mení klíma, tým ľahšie vznikajú nové požiare.  

Po druhé, kým kedysi boli lesy štátne a všetky záležitosti súvisiace s hasením požiarov a ochranou lesov sa riešili na federálnej úrovni, v súčasnosti sa všetky tieto záležitosti presunuli na súkromných vlastníkov a regionálne orgány. Okrem toho sa masívne znížil počet lesníkov a iných odborníkov v lesníctve. K tomu všetkému si musíte pripočítať ťažký terén s komplikovaným prístupom k ohniskám požiaru, ktorú môžu byť aj vo vzdialenosti stoviek kilometrov. 

Po tretie, ľudský faktor. Ľudia spaľujú zvyšky vyrúbaných lesov, turisti a poľovníci zanechávajú po sebe neuhasené ohne. Okrem toho požiare sa napodiv zhodujú s oblasťami, kde bola predtým zaznamenaná ťažba dreva „čiernymi drevorubačmi“.

Okrem toho miestne orgány dostali v roku 2015 právo nehasiť požiare, ak to nie je ekonomicky únosné! Čo viedlo k tomu, že úradníci neuznávajú katastrofické požiare v krajine. A ak požiar nie je rozpoznaný, potom jednoducho nie je dôvod, aby hasičské útvary zapojili do hasenia významné sily.

Čo treba robiť?

Problém lesných požiarov je príliš veľký a zložitý na to, aby sa dal vyriešiť jedným alebo viacerými jednoduchými opatreniami. Neexistujú žiadne zázračné spôsoby, ako obmedziť požiare v tajge, nieto ešte vyhnať požiare z tajgy – vyžaduje si to dlhú a tvrdú prácu celého štátu a celej spoločnosti a veľa z toho sa musí robiť metódou pokusov a omylov.

Teraz je však potrebné prijať niekoľko pomerne jednoduchých a celkom zrejmých opatrení.

Približne deväť z desiatich požiarov spôsobuje človek, čo znamená, že už len zodpovedné zaobchádzanie s ohňom môže výrazne prispieť k riešeniu tohto problému.

Postupy obhospodarovania pôdy a lesov, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť lesné požiare, by sa mali čo najviac obmedziť alebo dokonca odstrániť. Ide predovšetkým o tzv. kontrolované požiare, ktoré sa najčastejšie vykonávajú bez dodržiavania potrebných protipožiarnych opatrení (pretože na ne nie sú peniaze).

Je potrebné výrazne zvýšiť financovanie lesníckych právomocí prenesených na subjekty Ruskej federácie vrátane právomocí súvisiacich s ochranou lesov.

V protipožiarnej ochrane lesov, tak ako v každej inej ľudskej činnosti, veľa závisí od kvalifikovaného a motivovaného personálu a noví ľudia veľmi neradi vstupujú do poddimenzovaného lesníckeho odvetvia.

Jurij Vasin

Ilustračné foto: stredisko lesných požiarov