Handlovský dodávateľ a distribútor tepla, spoločnosť KMET Handlová, plánuje obnoviť rozvody a výmenníkové stanice.

Handlová – Handlovský dodávateľ a distribútor tepla, spoločnosť KMET Handlová, plánuje obnoviť rozvody a výmenníkové stanice.

Do budúcna chce vybudovať i nový zdroj tepla a elektriny na báze drevnej štiepky, ktorá nahradí biomasu a kogeneračné jednotky. (TA SR)