Horisont Energi a E.ON uzatvárajú dohodu o spolupráci, E.ON získa 25-percentný podiel

Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) a európska energetická spoločnosť E.ON oznámili, že uzatvorili dohodu o strategickej spolupráci zameranej na vývoj služieb v oblasti end-to-end zachytávania, prepravy a skladovania uhlíka, vzniku biznisu s odstraňovaním uhlíka, a výroby a hodnotových reťazcov pre čistý vodík a amoniak na európskej úrovni.

V rámci tejto dohody zrealizuje Horisont Energi transakciu, na základe ktorej E.ON získa 25-percentný podiel v tejto spoločnosti a ktorá sa má zavŕšiť na konci januára 2022 za predpokladu naplnenia stanovených podmienok. „Sme nesmierne radi, že spájame sily s poprednou európskou energetickou spoločnosťou E.ON v snahe prispieť k energetickej transformácii v Európe. Touto dohodou sa začína dlhodobá strategická spolupráca so spoločnosťou E.ON, ktorá ju podporí prevzatím 25 percentného majetkového podielu v Horisont Energi. Spoločnosti Horisont a E.ON tak budú zohrávať rozhodujúcu úlohu v dekarbonizácii kľúčových priemyselných sektorov v Európe, pričom sa posilní a skomercionalizuje zachytávanie a skladovanie oxidu uhličitého a čistého amoniaku,“ hovorí Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, generálny riaditeľ Horisont Energi. Patrick Lammers, člen predstavenstva spoločnosti E.ON: „Snahou E-ON-u na tomto trhu je etablovať komplexnú ponuku pre našich zákazníkov a partnerov a to tým, že sa v rámci našej stratégie rastu staneme „jednotným miestom“ pre ich dekarbonizačné činnosti. E.ON-u to umožní poskytnúť kompletnú ponuku pre dekarbonizáciu, od procesu zachytávania uhlíka optimalizovaného pre konkrétnu prevádzku až po zabezpečenie dlhodobého uskladnenia a dodávku čistého vodíka. Spolupráca s firmou Horisont Energi nám umožní sa stať hlavným hýbateľom v budúcom biznise s uhlíkovým cyklom, čo bude kľúčový ťahúň v európskej dekarbonizácii na priemyselnej a komunálnej úrovni v druhej polovici desaťročia.“

Podľa dohody o spolupráci uzatvorenej medzi týmito dvoma firmami bude spoločnosť E.ON zodpovedná za zachytávanie a skvapalňovanie uhlíka, zatiaľ čo spoločnosť Horisont Energi bude mať na starosti jeho prepravu a sekvestráciu. Táto služba sa bude poskytovať pre súčasných, ako aj budúcich zákazníkov E.ON-u. Spoločným menovateľom aktivít oboch spoločností je teda odstraňovanie oxidu uhličitého. Európska komisia predstavila 14. decembra 2021 víziu o odstraňovaní uhlíka, pričom právny rámec EÚ pre certifikáciu na odstraňovanie uhlíka by mal byť predložený v priebehu štvrtého štvrťroka 2022. V tejto súvislosti vytvoria tieto dve spoločnosti zároveň aj obchodné modely na výrobu a dodávku čistého amoniaku.

Ilustračné foto: 123rf.com