Investujte do EKO – fondov 365.bank

Ekologické spoločnosti v sebe skrývajú veľký budúci potenciál, sú čoraz obľúbenejšie aj medzi investormi. Tlak na životné prostredie narastá. Spoločnosť preto na rôznych frontoch hľadá riešenia, ktoré budú prínosom na princípe filozofie trvalej udržateľnosti. Vzniká tak čoraz viac firiem, ktoré sa svojimi aktivitami snažia zmierniť alebo úplne eliminovať negatívne následky dopadu hospodárskej výroby či ľudskej činnosti na prírodu.

Dnes už investori môžu prispieť k ich financovaniu vlastnými peniazmi. Akcie takýchto firiem sa zaraďujú do špecializovaných ESG fondov (skratka troch slov environment, social, governance), ktorých popularita kontinuálne rastie aj medzi drobnými investormi, ktorí majú záujem o spoločensky zodpovedné investovanie a dôležitým ukazovateľom pre nich nie je výhradne samotná výnosnosť investícií.

„Za posledný rok je environmentálne a spoločensky zodpovedné investovanie na vzostupe po celom svete. Firmy, ktoré sú dôveryhodné a overiteľne spoločensky zodpovedné, zaradí ratingová agentúra medzi ESG spoločnosti. Všetci, ktorým záleží na tom, do čoho investujú, majú možnosť už aj na Slovensku vložiť svoje peniaze do ekologických fondov, cez ktoré sa práve tieto firmy financujú,“ vysvetľuje Gabriel Balog, generálny riaditeľ správcovskej spoločnosti 365.invest. Do roku 2025 bude podľa Bloomberg Intelligence až tretina všetkých peňazí investorov v správcovských spoločnostiach práve v ESG fondoch. Príležitosť investovať do vlastnej budúcnosti aj budúcnosti zdravej spoločnosti ponúka svojim klientom aj správcovská spoločnosť 365.invest, ktorá do svojho portfólia produktov najnovšie zaradila nový akciový podielový Eko fond so starostlivo vyberanými firmami zameranými výsostne na oblasť ekológie. Takéto fondy odborníci označujú ako finančné príležitosti s vysoký možným potenciálom rastu. Dokonca niektorí predpokladajú, že v dlhodobom horizonte nebudú na trhu dostupné iné podielové fondy než tie patriace do skupiny ESG. Vývoj totiž smeruje prirodzene k tomu, aby sa spoločnosti správali čoraz ekologickejšie. Výhľad výkonnosti takýchto fondov je podľa Gabriela Baloga veľmi dobrý. „Fondy zamerané na environmentálne akcie sa zhodnotili za rok 2020 o 14 až 16 percent, a za uplynulých 12 mesiacov o 45 percent,“ konštatoval. Od 1. októbra 2021 môžu investori prispieť k trvalej udržateľnosti aj prostredníctvom správcovskej spoločnosti 365.invest, ktorá prináša Eko fond. „Vybrali sme približne 20 na burze obchodovaných akcií spoločností, ktoré pôsobia v rôznych environmentálnych oblastiach. Zameriavajú sa na produkciu trvalo udržateľných potravín, výrobu čistej energie, technologické riešenia klimatickej krízy či odpadové hospodárstvo,“ približuje Gabriel Balog. Do fondu môžu do konca novembra investori zainvestovať bez vstupného poplatku. Určený je tým, ktorí od svojich investícií očakávajú vyšší výnos, za predpokladu vyššej tolerancie voči výkyvom hodnoty investície. Je pritom vhodný na pravidelné aj jednorazové investovanie a najmä pre tých, ktorí chcú svojimi investíciami prispieť k zlepšeniu kvality životného prostredia. Do fondu môžu investori zainvestovať pohodlne online alebo môžu navštíviť pobočky 365.bank.