Jednorazovým plastom odzvonilo

Aj keď Slovensko nie je prímorská krajina, jednorazové plastové výrobky, ktoré jeho obyvatelia využívajú putujú riekami a takisto končia v moriach. Bol to jeden z dôvodov, prečo na území SR vstúpila do platnosti novela, ktorá od 3. júla 2021 zaviedla zákaz jednorazových plastov. Táto novela nadväzuje na smernicu EÚ o znižovaní vplyvu jednorazových plastových výrobkov.

Tento zákaz sa vzťahuje na plastový príbor, slamky, vatové tyčinky, taniere a poháre, paličky k balónom, rybársku výstroj a podobne. Aj napriek zákazu môžu výrobcovia distribuovať tovar, ktorý bol uvedený na trh skôr ako 3. júla 2021 do 31. decembra tohto roka.

Najväčším spotrebiteľom jednorazových plastových výrobkov sú v období posledných rokov jednoznačne reštaurácie a donáškové služby. Cieľom tejto novely nie je obmedziť ich podnikanie, ale prinútiť ich zamyslieť sa nad iným, ekologickejším riešením, aby nedochádzalo k zbytočnému plytvaniu neobnoviteľnej suroviny (ropy), z ktorej sa bežné plasty vyrábajú. Treba sa zamyslieť nad faktom, že jednorazový plast sa jednorazovým nazýva kvôli krátkodobosti jeho využitia. Najčastejšie je to len zopár minút.

Vhodnou alternatívou sú výrobky z papiera, kukuričného škrobu, cukrovej trstiny, bambusu alebo palmových listov.

Veľký potenciál majú aj tzv. bioplasty, ktoré sa za určitých podmienok dajú kompostovať. Bioplasty „PLA“, ktoré sú vyrobené z biomasy šetria fosílne zdroje, kompostovať sa zatiaľ dajú len v priemyselných kompostéroch a nie v bežnom domácom komposte, ako si mnoho ľudí (naivne) myslelo. Ďalšie známe bioplasty, vyrobené z polyetylénu (PE) sa zasa vedia rozložiť pomocou mikroorganizmov v životnom prostredí, ale len na menšie plasty, ktoré zostanú v pôde alebo vo vode. Takže bioplasty sú zatiaľ takmer rovnakým problémom ako bežné plasty. Je ale veľká šanca, že sa to zmení.

Keďže tieto zmeny budú platiť zatiaľ len na území EÚ otázka znie, ako zabrániť tomu aby si ľudia jednorazové výrobky z plastu, ktoré sú samozrejme ekonomicky výhodnejšie,  neobjednávali z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Podľa riaditeľky komunikácie OZV ENVI-PAK Kataríny Kretter nebude veľkým problémom, keď to urobia jednotlivci pre vlastnú spotrebu. Horšie to bude s podnikateľmi, na ktorých sa vzťahuje legislatíva, ktorú bude kontrolovať Slovenská inšpekcia životného prostredia a za nedodržanie bude ukladať sankcie.

Tatiana Nagyová


Zdroj: https://smeti.sme.sk/c/22804181/ekologicky-pristup-sa-stal-modou-konecne.html

Ilustračné foto: pexels.com