Kamery upozorňujú na vznik požiarov

PR správa:

Nový rad inteligentných kamier Konica Minolta dokáže s pomocou termovízie a umelej inteligencie upozorniť na nebezpečenstvo vzniku požiaru ešte pred samotným vznietením. Rovnako dokážu odhaliť nežiaduce zahrievanie strojov a predísť tak ich poškodeniu alebo zvýšiť ochranu objektov i za špatného počasia. Vhodné sú pre priemyselné či chemické podniky, sklady, spravovateľov odpadov, ale aj napríklad pre serverovne alebo elektrické rozvodne. 

„Z nášho prieskumu vyplýva, že k nahláseniu požiaru vo firmách dochádza v priemere každých päť minút. Úspešnosť protipožiarneho zásahu je pritom nižšia ako 20 %. To vedie neraz k výrazným stratám na majetku či k vážnemu ohrozeniu zdravia a života zamestnancov. Pri vývoji sledovacích systémov sme sa preto zamerali na sledovanie kumulácie tepla vo vnútri strojov, v priestoroch skladov alebo na skládkach odpadu. Včasným varovaním dokážu naše kamery de facto predpovedať budúcnosť a upozorniť na riziko požiarov ešte pred samotným vznietením,“ konštatuje Michal Šotek, vedúci divízie Video Solution Services Konica Minolta. 

Zdroj: cad.cz

Novú radu P7 reprezentujú kamery M73 a S74, ktoré ponúkajú kombináciu až štyroch funkčných prvkov. Či už je to klasická videokamera, audio výstup, termokamera, senzor na snímanie pohybu alebo infračervený prísvit. Kamery fungujú ako samostatné zariadenia, ktoré pre svoju prevádzku nevyžadujú napojenie na ďalší centrálny počítač ani software. Celé spracovanie a analýza sledovaného priestoru prebieha vo vnútri kamier s využitím technológie umelej inteligencie a strojového učenia. „Vyhodnocovanie obrazu pomocou umelej inteligencie umožňuje vyššiu automatizáciu a zefektívnenenie vybraných firemných procesov. Systém napríklad dokáže sám vypnúť výrobný stroj vo chvíli, kedy sa začne iba ľahko prehrievať. Analýzou štatistík potom dokážeme predikovať údržbu strojov, objednávať servis a zamedziť nežiaducim dlhodobým odstávkam,“ vysvetlil M. Šotek a dodal: „V prípade detekcie možného vzniku požiaru riešenie dokáže spustiť alarm, predať informáciu bezpečnostnej službe, rozoslať varovnú SMS alebo poslať aktuálny videozáznam na vybraný server.“ Rada P7 ponúka aj využitie analytických funkcií pre detekciu dymu a plameňa. Je možné to kombinovať s termálnou detekciou. Kamery dokážu taktiež sledovať pohyb osôb a to aj za zlej viditeľnosti. Môžu tým odhaliť napríklad neoprávnené vzniknutia do areálu firiem alebo poškodenia ich majetku. V prípade sledovania zamestnancov môžu upozorniť napríklad na ich nežiaduci pohyb v blízkosti strojov, alebo v miestach, kde môže prísť k úrazom. Okrem priemyselných či výrobných podnikov sú kamerové systémy s videoanalytickými funkciami vhodné aj pre firmy z iných segmentov. V oblasti automotive môžu napríklad pomôcť s dohľadom nad vozovým parkom, v retaile s analýzou zákazníckeho správania alebo úpravami marketingových stratégií.

Ilustračné foto: cad.cz