Kľúčová úloha domácnosti v klimatickej agende

Na nedávnom (31. 10. – 13. 11. 2021) klimatickom summite v Glasgowe vystúpil Jens Birgersson, prezident skupiny ROCKWOOL a podelil sa o svoje názory na riešenie globálneho otepľovania. Podľa neho existuje cenovo dostupnejší spôsob, ako znížiť mieru globálneho otepľovania – znížiť spotrebu energie v domácnostiach. Nápad Jensa Birgårssona bol jednoduchý a priamočiary. Aby sme zabezpečili čistú budúcnosť pre budúce generácie a pre nás samých, potrebujeme dôkladne zrekonštruovať inžinierske siete а naše obydlia, najmä ich účinne zatepliť.

„Táto téma bola pre poslucháčov veľmi inšpiratívna – počas diskusie som dostal veľa otázok, čo svedčí o jasnom záujme o modernizáciu bytového fondu. A skutočne, musíme pracovať týmto smerom tento rok, budúci rok, ďalší rok… Neustále. Uprednostňovaním renovácie investujeme do budúcnosti ľudí a našej planéty. A to je víťazný recept, podľa ktorého môžeme konať teraz“, povedal prezident skupiny ROCKWOOL.

Zdroj: www.windy.com/sk/-Koncentrácia-CO-cosc?cosc,44.965,21.621,3,m:eSZahwP

A to nie sú len slová. Vedci z čínskej Sun Yat – sen University, po prvýkrát zdokumentovali úroveň emisií skleníkových plynov v 167 mestách na celom svete. Vysvetlili, že hoci mestá zaberajú len približne dve percentá celkovej plochy Zeme, výrazne prispievajú ku klimatickej kríze. Napríklad 52 % svetových emisií skleníkových plynov v mestách pochádza len z 25 veľkomiest a 23 z nich sa nachádza v Číne. Ďalšími dvoma sú Tokio a Moskva. „V súčasnosti žije v mestách viac ako 50 % svetovej populácie“, uviedol autor článku a výskumný pracovník v oblasti environmentálneho manažmentu miest Dr. Shaoqing Chen zo Sun Yat-sen University v Guangzhou.  Mestá sa podieľajú na emisiách skleníkových plynov viac ako 70 percentami a sú do veľkej miery zodpovedné za dekarbonizáciu svetového hospodárstva. Dr. Chen a jeho kolegovia vo svojej štúdii po prvýkrát zostavili súpis emisií skleníkových plynov na sektorovom základe, ktorý zahŕňal 167 miest z 53 krajín. Vedci vysvetlili, že každé mesto bolo do štúdie vybrané na základe jeho reprezentatívnosti z hľadiska veľkosti a regionálneho rozloženia.

Čo sa týka Európy, tu až polovica všetkých emisií zo spaľovania palív pochádza zo sektora domácností. Namiesto postupného vyraďovania alebo znižovania spotreby fosílnych palív by sa mohla postupne znižovať spotreba energie v domácnostiach. Medzivládny panel pre zmenu klímy dospel k záveru, že samotné efektívne využívanie energie by do roku 2024 znížilo emisie o 44 %. Podľa environmentalistov by sa okrem zatepľovania obydlí malo investovať aj do masového zavádzania energeticky úsporných technológií v energetike, priemysle a budovách, do dopravy a do  znižovania energetických strát. Zvýšiť rozsah recyklácie, rekultivovať veľké skládky a recyklovať metán. Veľmi účinnými sú opatrenia na reguláciu cien emisií skleníkových plynov (dane a odvody), vytváranie stimulov na vybavenie budov slnečnými kolektormi, ozelenenie striech, mestského prostredia a zvýšenie zodpovednosti výrobcov, zavedenie recyklačných poplatkov a premena niektorých druhov odpadu na recyklovateľné zdroje.

Jurij Vasin

Ilustračné foto: https://nia.eco/2021/11/23/25001/


Zdroje:

https://ardexpert.ru/article/22164

https://www.rockwool.com/ru/advice-and-inspiration/renovation/

https://www.rockwool.com/group/advice-and-inspiration/cop26/#report