Manuál k zálohovaniu plastových fliaš a plechoviek

NIELEN VÝROBCOVIA A OBCHODNÍCI, ALE AJ SPOTREBITELIA, ZÁKAZNÍCI MUSIA BYŤ VOPRED DOSTATOČNE INFORMOVANÍ O NOVOM SYSTÉME ZÁLOHOVANIA. FUNGOVANIE SYSTÉMU SA BUDE ODVÍJAŤ NAJMÄ OD TOHO, AKO BUDE SPOLUPRACOVAŤ ZÁKAZNÍK. ČO BY MAL VEDIEŤ?

Odkedy bude fungovať zálohovanie na Slovensku?

Od prvého januára 2022.

Aké obaly sa budú zálohovať?

Zálohovať sa budú všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu (fľaše) a kovu (plechovky) s objemom od 0,1 do troch litrov vrátane, s výnimkou mlieka, sirupov a tzv. tvrdého alkoholu. Na výrobku bude umiestnený grafický symbol (Z) v blízkosti čiarového (EAN) kódu a nápis ZÁLOHOVANÉ.

Obaly ktorých nápojov sa budú zálohovať?

Podľa zákona sa za nápoje považujú „kvapalné požívatiny obsahujúce viac ako 80 percent vody, schopné uspokojovať fyziologickú potrebu vody, medzi nápoje nepatrí mlieko“. Zálohovať sa teda budú obaly sýtených a nesýtených sladených nápojov, minerálnych a pramenitých vôd, dojčenských vôd, ovocných štiav a nápojov, nektárov, ľadových čajov, športových a energetických nápojov, perry, piva, radlerov, ciderov a ovocných vín.

Môžem vrátiť aj staré PET fľaše bez znaku (Z)?

Nie, vrátiť bude možné len obaly s grafickým symbolom (Z). Za staré obaly nebude vyplatená záloha, tieto patria do žltých nádob triedeného zberu.

Ako sumou budú obaly zálohované?

Sumou 15 centov (0,15 eura).

Kde môžem vrátiť zálohované obaly?

Od 1. 1. 2022 bude možné vrátiť zálohované obaly v ktoromkoľvek označenom obchode s potravinami a nápojmi, ktorý bude zapojený do odbernej siete.

Kedy dostanem zálohu späť?

Po vrátení obalu na odberné miesto. Automat alebo predávajúci (pri ručnom zbere) vám vydá potvrdenku, ktorú preplatia v pokladnici alebo ju použijete pri nákupe.

V akom stave mám vrátiť obal?

Zálohované obaly treba vrátiť nestlačené a spolu s vrchnákom. Dbajte na to, aby zostal čitateľný čiarový kód a grafický symbol (Z).

Čo sa bude diať s obalmi ďalej?

Obaly budú prepravené do triediaceho centra a po vytriedení poputujú na recykláciu. Recyklovaný materiál môže byť použitý na výrobu nových výrobkov.

Kto financuje zálohový systém?

Systém bude financovaný z poplatkov výrobcov nápojov, predaja materiálu a z nevyzdvihnutých záloh.

Čo sa stane, ak zálohovaný obal vhodím do žltej nádoby na triedený zber?

V tom prípade prídete o zálohu. Z hľadiska triedenia odpadu to nie je chyba, ale stratí sa možnosť výroby rovnakého obalu z tohto materiálu za menšej spotreby energie.

Ilustračné foto: pexels.com