Mladí Slováci sa boja budúcnosti

Kancelária prezidentky SR zverejnila v spolupráci s agentúrou Median SK výsledky prieskumu s názvom „Vnímanie dopadov klimatických zmien“. Na online prieskume sa zúčastnilo 1000 respondentov vo veku od 16 do 35 rokov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín (16 až 25 a 26 až 35 rokov). Prieskum zverejnili deň pred začiatkom klimatickej konferencie COP26 v škótskom Glasgowe.

Výsledky hovoria samé za seba:

Respondentov môžeme rozdeliť do štyroch skupín – aktívni, pasívni, zodpovední a energeticky neudržateľní.

Aktívnych ľudí, ktorí recyklujú odpad, pri nakupovaní vyhľadávajú výrobky nepoškodzujúce životné prostredie, sú ochotní robiť kompromisy, ktoré pomôžu životnému prostrediu a zaujímajú sa o tento globálny problém je 32%. Vo väčšine sú to ženy, od 26 do 35 rokov s vyšším vzdelaním, ktoré inklinujú k ekologickým hnutiam. 

Respondentov, ktorí boli priradení do kategórie pasívni je 29%. Charakteristické pre nich je, že majú z klimatických zmien menšie obavy, neobmedzujú svoje nákupné správanie a o problematiku klimatickej zmeny sa výrazne nezaujímajú. 

Zodpovedných ľudí, ktorí síce nemajú veľké, ale len mierne obavy z dopadu klimatickej zmeny, no napriek tomu separujú odpad a snažia sa robiť kompromisy pri nakupovaní v prospech životného prostredia je 18%. V prieskume to boli najmä ženy so stredným vzdelaním. 

Posledná skupina „energeticky neudržateľných“ ľudí (21%) sa síce obáva budúcnosti spojenej s dopadom klimatickej zmeny, nie sú ale ochotní pre zvrátenie tejto situácie nič urobiť. Odmietajú robiť kompromisy, triediť odpad alebo šetriť vodou a elektrickou energiou. Väčšina týchto respondentov boli mladší muži od 16 do 25 rokov a ľudia s nižším vzdelaním. 

Na otázku, či a aké veľké majú obavy z dopadu klimatickej zmeny odpovedalo 93% opýtaných vo veku od 16 do 25 rokov, že určité obavy má. Z toho 42% vyjadruje veľké a 51% mierne obavy. Len 7% opýtaných sa neobávajú, alebo sa nad týmto problémom nezamýšľajú. Ak sa na to pozrieme z pohľadu všetkých opýtaných respondentov, veľké obavy má 39%, určité obavy 46% a žiadne len 15% respondentov.

Viac ako polovica mladých Slovákov je presvedčená, že ľudstvo zlyhalo a nedostatočne sa stará o planétu. Taktiež si uvedomujú fakt, že sa budú mať na Zemi horšie ako sa mali ich rodičia. U respondentov od 16 do 25 rokov zdieľa tento názor až 73%. 

Len 13% respondentov nesklamalo konanie (alebo nekonanie) politikov v oblasti klimatickej zmeny a zvolili odpoveď „politici konajú v súlade s vedeckými poznatkami o klimatickej zmene“. Zvyšok respondentov je z tohto správania sklamaná a myslia si, že je nevyhnutné, aby sa politici viac angažovali a riešili problémy spojené s klimatickou krízou.

74% Slovákov od 16 do 25 rokov sú ochotní robiť kompromisy, ktoré pomôžu životnému prostrediu a ich lepšej budúcnosti. Najväčšia aktivita mladých spočíva v separovaní. Až 9 z 10 respondentov uviedlo, že triedi odpad. Tieto výsledky sú sporné s výsledkami analýz odpadu, môžeme ale dúfať, že práve mladí ľudia sú v tomto smere tí uvedomelejší, ktorí odpad naozaj separujú a v prieskume nepodľahli prikrášľovaniu svojho správania.

Tatiana Nagyová


Zdroj: Median SK

Ilustračné foto: pexels.com