Monitoring médií 15. 6. 2021

Slovenský vodohospodársky podnik získal na projekt monitorovania kvality podzemných vôd z Fondov EÚ 4,259 milióna eur, doteraz z nich vyčerpal viac ako tri štvrtiny.
Databáza je už prístupná verejnosti Vlani v decembri Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý sa do spomínanej výzvy tiež zapojil svojimi projektmi, spustil webovú stránku s názvom Výsledky monitorovania podzemnej vody. Obsahuje mapovú vizualizáciu podzemnej vody so zobrazením výsledkov analýz znečisťujúcich látok vo vybranej stanici a porovnanie nameraných hodnôt s limitnými hodnotami príslušnej vyhlášky, ktorou sa stanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody. Stránku si môžete pozrieť tu: http://www.shmu.sk/sk/?page=18
(Zdroj: TA SR)


Na pilotné rozvojové projekty v národných parkoch Muránska planina a Poloniny má prísť z Európskej únie 16 miliónov eur. Na stretnutí so zástupcami samospráv, cestovného ruchu a podnikania z oboch oblastí to povedal štátny tajomník MŽP Michal Kiča.
(Zdroj: MŽP)


Obchodná sieť Lidl dlhodobo umožňuje svojim zákazníkom zapájať sa do viacerých projektov, ktoré majú chrániť životné prostredie. Jedným z nich je „Bude z toho haluz“. Od júna 2020 funguje v dvoch bratislavských predajniach Lidla. Zákazníci môžu do automatu, ktorý je určený na výkup vratných obalov, odovzdať aj plastové fľaše a plechovky. Životnému prostrediu tým pomôžu hneď dvakrát – odovzdané obaly od nápojov budú správne recyklované a Lidl sa zároveň zaviazal prispieť 10 centami za každý odovzdaný obal na obnovu zelene v ružinovskom parku Ostredky. Za necelý rok priniesol projekt takmer 100 000 odovzdaných obalov a stovky nových kríkov. Diskont sa preto rozhodol priniesť projekt aj do Košíc, kde sa doň môžu ľudia zapojiť od 1. júna.
(Zdroj: LIDL)


Kormorán veľký už nie je ani na Slovensku chráneným druhom európskeho významu. Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva životného prostredia. Slovensko tak po 12 rokoch zosúladilo svoju legislatívu so smernicou Európskej únie o vtákoch z roku 2009. Ministerstvo v máji po ročnej pauze rozhodlo opäť o výnimke na odstrel a plašenie kormorána veľkého.
(Zdroj: MŽP)


V prvom roku spustenia kompostovania v Handlovej zaevidovali približne 650 ton biologicky rozložiteľných odpadov, z neho vyprodukovali 450 ton kompostu, V roku 2020 zberová spoločnosť prijala 1350 ton trávy, konárov, lístia, ktoré premenili na 900 tonkompostu. Kompost Hater využíva napríklad na zakladanie a rekultiváciu nových a starých kvetinových záhonov, na obohatenie trávnatých porastov či vyrovnanie depresií v trávnikoch. Spoločnosť komunikuje aj so záhradkármi, ktorí vlani použili približne 350 ton kompostu. Bezplatne si ho môžu prísť zobrať aj obyvatelia mesta.
(Zdroj: mesto Handlová)


Pri obci Zohor v okrese Malacky rozšíria skládku odpadov.. Jej prevádzkovateľ, spoločnosť FCC Zohor, vybuduje kapacitu pre takmer 245.000 kubických metrov bežného, nie nebezpečného odpadu. Podľa Ministerstva životného prostredia na západnom Slovensku nebola iná možnosť, než predĺžiť ukladanie odpadu na túto skládku. Obsluhuje obce v celkom kraji a jej súčasná kapacita bude vyčerpaná v roku 2023, keď bude uzatvorená.
(Zdroj: MŽP)


Ministerstvo životného prostredia prijalo s poľutovaním správu o smrti 57-ročného muža v obci Liptovská Lúžna, ktorý sa podľa medializovaných správ mohol stať obeťou útoku medveďa.
MŽP považuje za nevyhnutné počkať na výsledky vyšetrovania, pričom v tejto súvislosti vyjadrilo počudovanie nad tým, že k obhliadke stôp na mieste činu neboli pripustení odborníci zo Štátnej ochrany prírody SR. Poukázalo tiež na to, že z lokality Liptova ani z oblasti Liptovská Osada neregistruje žiadnu požiadavku o odstrel medveďa.
(Zdroj: MŽP)


Ministerstvo životného prostredia plánuje v druhom roku fungovania Zelenej linky posilniť jej činnosť.
Počas prvého roku fungovania prijala Zelená linka 2 500 podaní od občanov. Od januára 2021 zaznamenali jej pracovníci 1 025 podaní.
V 565 tohtoročných prípadoch skončilo podanie poskytnutím informácie občanovi, ďalších 460 podaní skončilo zaevidovaním podnetu, ktorým sa ďalej zaoberali príslušné orgány. Celkovo 314 podnetov bolo aj úspešne vyriešených. Zelená linka MŽP funguje v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00. Jej tím tvorí viac ako 23 ľudí, medzi nimi päť právnikov a 18 doktorandov práva.
Linka slúži na zaznamenávanie podnetov od občanov v súvislosti s environmentálnou kriminalitou či poskytovaním informácií súvisiacich so životným prostredím.
Verejnosť ju môže kontaktovať prostredníctvom telefónneho čísla 0800 144 440 alebo e-mailom na adrese zelena.linka@enviro.gov.sk
(Zdroj: MŽP)


Model správy vojenských lesov je inšpiratívnym príkladom aj pre starostlivosť o lesy v národných parkoch. Po stretnutí s predstaviteľmi Ministerstva obrany SR v odštepnom závode Vojenských lesov a majetkov (VLM) SR v Kamenici nad Cirochou to povedal štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Michal Kiča.
(Zdroj: MŽP)Ilustračné foto: pexeles.com