Monitoring médií 1. 10. 2021

V trvalých prevádzkach verejného a rýchleho stravovania by mali byť zakázané jednorazové plastové výrobky. Zakázané by mali byť aj na verejných podujatiach. Nápoje v jednorazových obaloch by nemali používať ani orgány štátnej správy. Vyplýva to z noviel zákonov o odpadoch a zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktoré vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Zákaz používania jednorazových plastov na verejných podujatiach envirorezort odôvodňuje tým, že v súčasnosti v 90 percentách prípadov neprichádza k správnemu triedeniu. Organizátor verejného podujatia, ktorý poskytne biologicky rozložiteľné výrobky, by mal následne zabezpečiť aj ich triedený zber. Výrobca jednorazového plastového výrobku by mal byť podľa návrhu povinný ponúknuť spotrebiteľovi opakovane použiteľnú alebo biologicky rozložiteľnú alternatívu, poprípade poskytnúť výrobok za úhradu. „Ide o výrobky, ktorých spotreba sa má znížiť za použitia hospodárskych nástrojov. Ide o zabezpečenie toho, aby sa plastové výrobky nahradili alternatívami, ktoré sú opätovne použiteľné, ale neobsahujú plasty“; vysvetľuje ministerstvo životného prostredia, ktoré predložilo novelu.

(Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/h7q57yv/v-stravovacich-prevadzkach-by-mali-byt-zakazane-jednorazove-plasty/)


Obce by mali od roku 2025 zabezpečiť triedený zber aj na textil. Zakázať by sa malo tiež ukladanie bioodpadu z obchodov a distribúcie na skládku.  Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novela, ktorú predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, reaguje aj na problémy aplikačnej praxe, najmä v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v obciach. Cieľom návrhu zákona je sprehľadniť systém nakladania s triedeným odpadom v obciach vo vzťahu k organizáciám zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré v nich pôsobia. Upraviť by sa mali ustanovenia týkajúce sa zmlúv medzi OZV a obcou.

(Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/r6fj3rf/obce-by-mali-od-roku-2025-zaviest-triedeny-zber-aj-na-textil/)


Mesto Detva nesúhlasí s návrhom Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré chce lúky Poľany zaradiť do národného zoznamu území európskeho významu. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré samospráva zverejnila na svojej oficiálnej webstránke. Dôvodom zaradenia pozemkov do zoznamu má byť ochrana biotopov vyskytujúcich sa na týchto pozemkoch. Mesto upozorňuje, že časť z pozemkov sa nachádza aj v katastrálnom území mesta Detva. „Navrhujeme konanie zastaviť. Naše stanovisko sme už zaslali Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky,“ informoval primátor Ján Šufliarský. Podľa neho nesúhlas s postupom ministerstva už vyslovila aj Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana, ktorej členmi sú mestá Detva a Hriňová, dotknuté obce a najdôležitejšie skupiny reprezentujúce ľudí žijúcich a podnikajúcich pod Poľanou. Spôsob zverejnenia zámeru s takým rozsahom dosahov na vlastnícke práva formou verejnej vyhlášky považuje primátor za neprimeraný, pretože sa dotýka približne 1500 vlastníkov pozemkov a navyše zasiahne aj do rozvojových zámerov obcí a miest.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/regiony/detva-nesuhlasi-aby-boli-luky-polan/580423-clanok.html)


V budúcnosti bude existovať množstvo odpadov s vysokou energetickou hodnotou, ktoré radi umiestnime do vhodných energetických zariadení,” uviedol zástupca českých odpadárskych firiem. České odpadárske spoločnosti hlásia problém s umiestňovaním zvyškov z triedenia plastov. Vláda schválila novelu zákona o odpadoch, podľa ktorej každý výstup z úpravy odpadu musí byť umiestnený niekam mimo skládky. “Podľa novej legislatívy defacto nemôže vznikať nevyužiteľný odpad,” uviedol Petr Havelka výkonný riaditeľ Českej asociácie odpadového hospodárstva na nedávnej konferencii Dny teplárenství a energetiky. Podobný stav hrozí aj na Slovensku po zavedení povinnej úpravy odpadu pred skládkovaním od roku 2023.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106322/petr-havelka-keby-tu-boli-zevo-na-upraveny-odpad-problem-s-vymetmi-by-zmizol.aspx)