Monitoring médií 1. 7. 2021

Počas prvého roka zálohovania nápojových obalov by návratnosť plastových fliaš a plechoviek mala
dosiahnuť úroveň 60 percent obalov všetkých nápojov uvedených na trh. Vyplýva to z návrhu novely
zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorý predložilo Ministerstvo životného
prostredia SR do medzirezortného pripomienkového konania. Už v druhom roku by návratnosť
nápojových obalov mala dosiahnuť úroveň 80 percent pri PET fľašiach i plechovkách. Do roku 2025
chce envirorezort dosiahnuť, aby bolo do systému zálohovania vrátených aspoň 90 percent všetkých
nápojových obalov, ktoré boli uvedené na trh.
(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/ministerstvo-ocakava-v-prvom-roku-zalohovania-pet-
flias-a-plechoviek-navratnost-az-60-percent/)


Ministerstvo životného prostredia SR vyzýva občanov, aby nahlasovali nezabezpečené kontajnerové
stojiská, ktoré môžu lákať medveďa hnedého do intravilánu obcí. Urobiť tak môžu pomocou Zelenej
linky na telefónnom čísle 0800 144 440.
(Zdroj: MŽP)


Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici by sa chcelo stať zeleným múzeom. So záujmom
aktívne sa podieľať na prechode na klimaticky neutrálnu spoločnosť požiadalo Inštitút
environmentálnej politiky (IEP) Ministerstva životného prostredia SR o vypracovanie analýzy
uhlíkovej stopy.
(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/banska-stiavnica-sbm-pracuje-na-tom-aby-sa-stalo-
zelenym-muzeom-222212)


Stredisko obehového hospodárstva zamerané hlavne na zber, triedenie, zhodnocovanie, dočasné
uloženie a následné spracovanie stavebného odpadu plánuje zriadiť zvolenská spoločnosť Viakorp v
Krupine. Zo zámeru, ktorý predložila firma na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), vyplýva,
že predpokladaný odhad investičných nákladov na obstaranie technologického zariadenia a
ostatného vybavenia predstavuje približne 800-tisíc eur vrátane dane z pridanej hodnoty.
Navrhovateľ predpokladá ročne zhodnotiť maximálne 98-tisíc ton ostatného stavebného odpadu.
(Zdroj: https://myzvolen.sme.sk/c/22692829/v-krupine-planuju-zhodnocovat-98-tisic-ton-
stavebneho-odpadu-rocne.html)