Monitoring médií 1. 9. 2021

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy chce Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR každoročne vyhodnocovať. Po rokovaní vlády, na ktorom kabinet schválil klimatický akčný plán, to uviedol šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO). “Chceme kontrolovať, či jednotliví aktéri, zodpovední za prijímanie opatrení a plnenie úloh, prichádzajú s riešeniami a robia kroky, ktoré vyplývajú zo zadefinovaného plánu,” povedal minister. Ocenil, že na rokovaní prešiel materiál jednohlasne, podľa Budaja to svedčí o tom, že ministri si naplno uvedomujú dôležitosť témy.

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (NAP) sa zameriava na sedem oblastí: ochrana, manažment a využívanie vôd, udržateľné poľnohospodárstvo, adaptované lesné hospodárstvo, prírodné prostredie a biodiverzita, zdravie a zdravá populácia, sídelné prostredie a technické, ekonomické a sociálne opatrenia. Na dokumente pracovalo vyše 200 expertov z rôznych oblastí, identifikovali v ňom 45 špecifických opatrení, v ich rámci 169 úloh do roku 2027.

(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/j-budaj-plnenie-klimatickeho-akcneho-planu-chceme-kazdorocne-vyhodnocovat-241608)


Na Slovensku vznikne nová prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo. Ochrániť sa tak majú staré bukové lesy a pralesy Karpát. Chránené územie vyhlásila vláda na svojom utorkovom rokovaní. Rezervácia vznikne 15. septembra. Celková výmera prírodnej rezervácie je 973,97 hektára. Nachádza sa v okrese Snina.

(Zdroj: https://slovensko.hnonline.sk/8137579-vlada-vyhlasila-vznik-novej-prirodnej-rezervacie-ma-ochranit-stare-bukove-lesy-a-pralesy)