Monitoring médií 10. 12. 2021

Od roku 2025 sa má zálohovať najmenej 90 percent plastových a kovových jednorazových obalov od nápojov. Tieto ciele stanovuje novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR. Ministerstvo životného prostredia SR chce, aby sa do konca roka 2022 zálohovalo najmenej 60 percent plastových aj kovových obalov. Do konca roka 2023 to má byť 80 percent, do konca roka 2024 by sa malo vrátiť 85 percent fliaš a plechoviek.

(Zdroj: https://www.trend.sk/spravy/roku-2025-ma-zalohovat-90-percent-napojovych-obalov)


Na Slovensku sa má zakázať držba vybraných druhov veľkých mačkovitých šeliem, medveďov a primátov. Regulovať sa má ich súkromný a komerčný chov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR. Zakázaná bude podľa novej legislatívy držba živých exemplárov tigrov, leopardov, levov, gepardov, jaguárov, rysov, púm, medveďov a primátov.

(Zdroj: https://www.trend.sk/spravy/drzba-vybranych-druhov-mackovitych-seliem-primatov-ma-zakazat)


Základom zelenej daňovej reformy by malo byť zvýšenie daní a poplatkov z činností, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie. Cieľom zelenej daňovej reformy je presunúť daňové bremeno k environmentálnym daniam a motivovať na zelenšie správanie sa. ,,Zvýšenie ceny znečisťujúcich činností môže viesť k výraznému zníženiu emisií skleníkových plynov a k zmierneniu klimatickej krízy, keďže cena významne ovplyvňuje typ nakupovaných výrobkov či služieb a dopyt po nich“, tvrdí tlačové oddelenie MŽP SR. Dodáva, že zároveň je potrebné okrem nastavenia daní a poplatkov odstrániť podpory a daňové výnimky vyvolávajúce negatívny tlak na životné prostredie a zdravie. Optimálne nastavenie environmentálnych daní a zohľadnenie celkových externých nákladov má podľa MŽP potenciál generovať výnosy, ktoré pomôžu k stabilizácii verejných financií. Súčasťou takejto reformy by malo byť prijímanie opatrení cielených na zmierňovanie možných sociálnych vplyvov, konštatuje envirorezort.

(Zdroj: https://www.enviroportal.sk/clanok/mzp-negativny-vplyv-na-zivotne-prostredie-by-sa-mohol-viac-zdanit)


Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) navrhuje, aby nezamestnaní v rámci aktivačných opatrení odstraňovali v obciach a mestách nelegálne skládky odpadov. Rovnako, aby rezort životného prostredia odpustil samosprávam úhradu za uloženie tohto druhu odpadu na skládke s tým, že by sa odpad z odstránenia čiernych skládok nepočítal do percenta vytriedenia.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/regiony/zmos-navrhuje-aby-nelegalne-skladky-o/596601-clanok.html)

Ilustračné foto: pexels.com