Monitoring médií 10. 8. 2021

Zverejnená správa o klíme podčiarkuje dôležitosť prijímania nevyhnutných opatrení, ktoré zmierna dôsledky klimatickej zmeny. Slovenský envirorezort v tejto súvislosti pripravuje Akčný plán adaptácie SR na zmenu klímy (NAP).
(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/denny-suhrn-domaceho-spravodajstva-9-augusta-20- 00-235246)


V Trnave odštartovalo začiatkom roka triedenie kuchynského bioodpadu, pričom za prvý polrok vyzbieralo mesto dokopy 297 ton. „Pomáhajú im v tom aj špeciálne perforované košíky a biologicky rozložiteľné vrecká bezplatne dodané od mesta,“ informuje radnica na svojom webe. Kvalita vyzbieraného odpadu bola doteraz dobrá, no v kontajneroch sa začali zhromažďovať plasty. Nepatrí tam. Na túto skutočnosť upozornila nedávno radnica na Facebooku.
(Zdroj: https://trnava.dnes24.sk/niektori-trnavcania-sa-snazia-ini-polavili-hadzete-spravne-odpad-do- hnedeho-kosika-396366)


V Európskej únii (EÚ) neexistujú jasné a harmonizované normy pre označovanie výrobkov. Zástupcovia obalového priemyslu a výrobcovia spotrebného tovaru nedávno zaslali Európskej komisii list, v ktorom ju vyzývajú, aby urýchlene prijala opatrenia na zabezpečenie spoločného prístupu k označovaniu odpadov z obalov s cieľom zachovať voľný pohyb tovaru v rámci EÚ a podporiť opatrenia udržateľnosti. „V priebehu minulého roka bolo priemyselné odvetvie konfrontované s trendom odlišných národných požiadaviek na označovanie obalov a informácií, čo je nielen v rozpore s prebiehajúcim úsilím na úrovni EÚ, ktoré má smerovať k väčšej harmonizácii zberu a triedenia odpadu, ale má to za následok aj vážne narušenie jednotného trhu a následne oslabenie cieľov udržateľnosti Európy,“ vysvetľujú zástupcovia priemyslu. Tieto národné požiadavky na označovanie a poskytované informácie nútia spoločnosti vytvoriť niekoľko iterácií svojich obalov, aby vyhoveli spomínaným požiadavkám, prípadne sú donútení používať nálepky na pridanie alebo prekrytie určitých označení. Takéto národné opatrenia môžu mať okrem zvýšených nákladov a prevádzkových vplyvov na výrobné linky aj negatívny vplyv na veľkosť obalov a ich recyklovateľnosť a vytvárajú ďalší zmätok u spotrebiteľov. Spotrebitelia potrebujú relevantné a konzistentné informácie.
(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106246/oznacovanie-obalov-v-eu-treba-urgentne- harmonizovat-pozaduju-asociacie.aspx)