Monitoring médií 11. 11. 2021

Projekt sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni je opäť bližšie k realizácii. Rozhodnutia o dočasnom obmedzení vlastníckeho práva nadobudli právoplatnosť vo všetkých siedmich prípadoch. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v súčasnosti rokuje s dodávateľom prác o ďalšom postupe. Z rokovaní vyplynie aj termín spustenia projektu. Envirorezort podal v súvislosti s projektom celkovo sedem návrhov na začatie vyvlastňovacieho konania. Podmienkou stavebného povolenia pre projekt, ktoré vydal stavebný úrad v Ružinove, totiž bolo, že stavať sa môže len na tých pozemkoch, ktoré štát má alebo úspešne vyvlastnil.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/regiony/projekt-sanacie-skladky-vo-vrakuni-je/589401-clanok.html)


Výberové konanie na funkciu riaditeľa Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) vyhral Ján Dráb. Pozíciu šéfa predtým zastával Martin Haluš. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR o tom informuje na webovej stránke. Na post šéfa IEP sa prihlásilo šesť uchádzačov, z toho jeden nespĺňal požiadavky výberového konania. Dráb v druhej časti výberového konania predstavil svoju koncepciu rozvoja inštitútu. Na IEP chce podľa koncepcie vybudovať silný technický tím pre zmenu klímy a presadzovať princíp hodnoty za peniaze ako internú ,,konzultačnú spoločnosť“ v rezorte. IEP je nezávislý analytický útvar pri ministerstve životného prostredia. Poskytuje analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť.

(Zdroj: https://www.enviroportal.sk/clanok/mzp-vyberove-konanie-na-riaditela-iep-vyhral-j-drab)

Ilustračné foto: pexels.com