Monitoring médií 12. 11. 2021

Nasledujúce konferencie OSN o klimatickej zmene sa uskutočnia v Egypte a v Spojených arabských emirátoch (SAE). Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP. 

Konferenciu OSN (COP27) bude v roku 2022 hostiť Egypt. Tamojšie ministerstvo životného prostredia spresnilo, že podujatie sa uskutoční v známom letovisku Šarm aš-Šajch na pobreží Červeného mora. Záujem usporiadať COP27 deklaroval ešte v septembri egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, pripomenula agentúra Reuters. Prvý návrh dohody z COP26 hovorí o pomoci chudobným, nemusí stačiť. “Egypt bude pracovať na tom, aby sa konferencia stala zlomovým momentom v medzinárodnom úsilí o koordináciu klimatického úsilia v prospech Afriky, ale aj celého sveta,” vyhlásil vtedy Sísí.

Usporiadateľskou krajinou konferencie (COP28) v roku 2023 budú Spojené arabské emiráty. Oznámil to vo tamojší viceprezident a súčasne premiér šejk Muhammad bin Rášid Ál Maktúm.

(Zdroj: https://svet.sme.sk/c/22782262/dalsie-klimaticke-konferencie-osn-budu-v-egypte-a-v-emiratoch.html)


Spoločnosť Bayer predstavila výsledky prieskumu verejnej mienky „Bayer Barometer“ o trvalej udržateľnosti sprihliadnutím na environmentálny, sociálny a ekonomický kontext. Štúdiu, ktorú zadala spoločnosť Bayer, vypracoval výskumný ústav Kantar.

„JA“ a trvalo udržateľný rozvoj

Prevažná väčšina Čechov (80%) a Slovákov (82%) tento výraz už počula a vo všeobecnosti o trvalú udržateľnosť prejavuje záujem (57% Čechov, 64% Slovákov). Záujem o túto problematiku ich motivuje k tomu, aby sa jej princípmi aktívnejšie riadili aj v každodennom živote:

starostlivosť o životné prostredie (56% Čechov, 61% Slovákov)

budúcnosť našich detí (50% a 47%)

ekonomický dopad (29% a 31%)

Ženy častejšie propagujú trvalo udržateľný rozvoj: veria, že jeho princípy sú vo svete veľmi potrebné a vidia v ňom aj mnohé osobné výhody. Mladí si to uvedomujú, sú to však práve starší, ktorí tak konajú

Ako vlastné aktivity sa často uvádzajú:

separovanie odpadu (v Česku 71%, na Slovensku 75%)

predĺženie spotrebnej doby potravín – napr. zmrazením (58% a 61%)

úspora elektrickej energie (57% a 69%)

nákup sezónnych produktov (zhodne 53%)

Najčastejšie sa na týchto aktivitách podieľajú osoby staršie ako 56 rokov. „Tieto výsledky možno do určitej miery vysvetliť skutočnosťou, že mladí ľudia (18 – 35 rokov) žijú v domácnostiach s rodičmi dlhšie a je menej pravdepodobné, že budú o takýchto opatreniach rozhodovať“, hovorí doktorka Izabella Anuszewska, sociologička z Kantarského inštitútu.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/na-cele-revolucie-za-trvalu-udrzatelnost-su-zeny-mladi-ludia-ocenuju-ti-starsi-realizuju/)


Tak ako ľudia prestali spochybňovať príspevok ľudstva ku klimatickej kríze a čiastočne tomu prispôsobili svoje správanie, mení sa aj ich pohľad na odpadové hospodárstvo. Povedal to štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) Juraj Smatana počas konferencie o cirkulárnej ekonomike, ktorú zorganizovala Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK). Dodal však, že je to oblasť, v ktorej štát musí nastaviť pravidlá. Smatana poznamenal, že zmenu správania spotrebiteľov v súvislosti s klimatickou krízou vidieť najlepšie na reklame. Firmy totiž najlepšie dokážu odhadnúť nálady svojich zákazníkov, preto ich čoraz častejšie lákajú cez šetrenie životného prostredia. “Obdobný trend nás čaká aj v oblasti odpadového a obehového hospodárstva,” povedal Smatana s tým, že v rámci predchádzania vytváraniu odpadov sa už niektorí ľudia vyhýbajú zbytočnej spotrebe.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/mzp-pohlad-ludi-na-odpadove-hospod/589816-clanok.html)


Dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti recyklácie a odklonu odpadu zo skládok do roku 2035 bude mať za následok významný príspevok členských štátov k Parížskej klimatickej dohode. Vyplýva to zo štúdie popredných výskumných organizácií, ktorú si dala vypracovať Európska federácia pre odpadové hospodárstvo (FEAD) a viaceré európske organizácie zaoberajúce sa spracovaním odpadu. Celá štúdia má byť zverejnená v decembri. Štúdia poukazuje na príčinnú súvislosť medzi zvýšenou recykláciou a znížením emisií oxidu uhličitého pre skúmané toky odpadu. Závery ukazujú, že dosiahnutie cieľa EÚ v oblasti recyklácie komunálneho odpadu na úrovni 65 % a limitu skládkovania na úrovni 10 % bude mať za následok ročné zníženie asi o 150 miliónov ton ekvivalentu CO2 v porovnaní s rokom 2018. Do tohto množstva sú započítané eliminované emisie z energetických a výrobných sektorov, ktoré nevyužívajú fosílne palivá a primárne materiály. FEAD zdôrazňuje, že je dôležité pokračovať v posúvaní odpadu nahor v rámci hierarchie odpadového hospodárstva a ďalej rozvíjať politiky obehového hospodárstva.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106404/fead-odklonom-odpadu-zo-skladok-dosiahneme-obrovske-rocne-uspory-emisii.aspx)


Mesto Spišská Belá bude v týchto dňoch čipovať nádoby na komunálny odpad v domácnostiach aj u podnikateľov. Paula Grivalská z tamojšieho mestského úradu informovala, že cieľom je zabezpečiť zber dát z vývozu odpadu v reálnom čase, ako aj ich analýzu. „Doplnia sa tak chýbajúce údaje priamo od zdroja. Evidencia a správa odpadov patrí v súčasnosti k inováciám moderných miest,“ uviedla. Čipy budú vlastníctvom mesta a všetkým ich postupne inštalujú na čierne plastové nádoby bezodplatne.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/regiony/mesto-spisska-bela-bude-cipovat-na/589735-clanok.html)

Ilustračné foto: pexels.com