Monitoring médií 12. 7. 2021

Ministerstvo životného prostredia spustilo webovú aplikáciu Turistický semafor. Turistom pomôže získať informácie o husto navštevovaných lokalitách národných parkov a chránených krajinných oblastí. Turistický semafor má zobrazovať zvýšenú návštevnosť a odporučiť menej vyťažené miesta. Informácie sa budú aktualizovať každý deň o 10.00 h na turisticky semafor.
(Zdroj: MŽP)


Valné zhromaždenie Slovenského plastikárskeho klastra (SPK) sa konalo dňa 29.6.2021 v Hoteli Mikádo v Nitre. Viedol ho predseda prezídia Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., ktorý informoval o činnosti SPK za rok 2020. Následne sa konal 3. seminár z cyklu “Keď plastový odpad nie je odpad”. Slovenský plastikársky klaster združuje firmy a organizácie v oblasti plastikárskeho priemyslu a pridružených odvetví. Združené spoločnosti sú častokrát konkurentmi, ale súčasne riešia podobné problémy. Členskú základňu SPK v roku 2020 tvorilo 38 firiem, stredných a vysokých škôl.
(Zdroj: https://www.plasticportal.sk/sk/plastikari-sa-opat-stretli-na-valnom-zhromazdeni- slovenskeho-plastikarskeho-klastra/c/7427/)


Mesto Trebišov pripravuje výstavbu kompostárne so zhodnocovaním biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Celkový rozpočet projektu je zhruba 3 159 000 eur, mesto na to využije eurofondy, spolufinancovanie bude na úrovni päť percent.
(Zdroj: https://kosice.zoznam.sk/trebisov-vybuduje-kompostaren-vyuzije-na-to-eurofondy/)


Mesto Zlaté Moravce zakúpilo pre potreby Technických služieb nákladné vozidlo Mercedes Benz a päť kusov vaňových kontajnerov. Urobilo tak prostredníctvom projektu „Podpora triedeného zberu v meste Zlaté Moravce“. Na tento projekt bol mestu poskytnutý nenávratný finančný príspevok v
hodnote 350 350,12 eur z Ministerstva životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia.
(Zdroj: https://www.zlatemoravce.info/2021/07/technicke-sluzby-dostali-nove-vozidlo-a-vanove- kontajnery/)


Výstavba novej spaľovne odpadov v Šali rozdeľuje obyvateľov regiónu. Ľudia, ktorí so zámerom súkromného investora nesúhlasia, podpisujú petíciu proti výstavbe. Výstavba novej spaľovne odpadov v Šali rozdeľuje obyvateľov regiónu. Ľudia, ktorí so zámerom súkromného investora nesúhlasia, podpisujú petíciu proti výstavbe. Nedávno sa stretli aj na miestnom amfiteátri, kde vytvorili živý nápis „stop spaľovni“. Ďalší zasa organizujú petíciu, v ktorej stavbu podporujú. Projekt spaľovne odpadov s názvom Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) pripravuje v Šali akciová spoločnosť ewia.
(Zdroj:https://openiazoch.zoznam.sk/cl/213942/Spalovna-odpadov-rozdelila-ludi-spisuju-peticie-za- vystavbu-aj-proti-nej)


Potravinový reťazec, COOP Jednota, pripravila vzdelávaciu kampaň zameranú na ochranu životného prostredia. Na produkty vlastnej značky reťazec umiestnil grafické symboly, prostredníctvom ktorých vysvetľuje spotrebiteľom, ako správne triediť odpad. Súčasťou projektu Jednotne-ekologicky je samostatná webová stránka, ktorá poskytuje bližšie údaje k triedeniu použitých obalov. Odborné informácie spestruje vedomostná hra a inštruktážne videá. Odborným garantom projektu je organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK
(Zdroj:https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106194/nove-oznacovanie-vyrobkov-ma-ludom- pomoct-spravne-triedit-odpad.aspx)