Monitoring médií 13. 10. 2021

V oblasti životného prostredia štát plánuje v roku 2022 minúť viac než 815 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy, o ktorom bude rokovať Hospodárska rada SR (HRS). Najväčšiu položku – viac ako 233 miliónov eur predstavujú administratívne a iné náklady. Do nich Ministerstvo životného prostredia SR zarátalo aj 192 miliónov eur, ktoré sú určené na inštitucionálnu podporu a výdavky financované Environmentálnym fondom z Modernizačného fondu a financovanie aktivít z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskou agentúrou životného prostredia. Zo 192 miliónov eur budú tvoriť 83 miliónov peniaze z plánu obnovy. Druhou najväčšou položkou v rozpočte sú výdavky spojené s vodným hospodárstvom, ktoré by mali dosiahnuť sumu viac ako 189 miliónov eur. Tie budú určené na konkrétne projekty budovania a rekonštrukcie infraštruktúry vodného hospodárstva, ako sú napríklad preventívne protipovodňové opatrenia, dobudovanie a prevádzka povodňového varovného a predpovedného systému, zásobovanie vodou či odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Súčasťou výdavkov oblasti sú aj zdroje smerujúce do Slovenského hydrometeorologického ústavu a Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Najvýraznejší nárast očakáva štát v oblasti výdavkov na ochranu ovzdušia. Kým rozpočet v roku 2021 rátal s výdavkami na túto oblasť v hodnote viac ako 12,9 milióna eur, v budúcom roku štát plánuje na ochranu ovzdušia vynaložiť viac než 128 miliónov eur. Nárast je však spôsobený využitím financií z plánu obnovy. Smerovať budú do nákladovo-efektívnej podpory dekarbonizácie priemyslu, pričom bude podporené zavádzanie najlepších aktuálne dostupných technológií v priemyselnej výrobe a priemyselných procesoch. Celkovo 105 miliónov z vyše 128-miliónového rozpočtu má pochádzať práve z plánu obnovy. Do odpadového hospodárstva má smerovať približne 28 miliónov eur. Tie by mali byť pokryté z Environmentálneho fondu. Ďalších vyše 52 miliónov by malo byť použitých na oblasť ochrany prírody a krajiny.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/na-zivotne-prostredie-planuje-stat-vynalozit-vyse-800-milionov-eur-najviac-si-pyta-administrativa/)


Spoločnosť ewia chce na Slovensku vybudovať päť centier cirkulárnej ekonomiky (CCE), v rámci ktorých by boli aj zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov (ZEVO). Pre TASR to uviedol jej regionálny riaditeľ Ladislav Halász. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR tvrdí, že budovanie nových kapacít netreba. ZEVO má podľa Halásza slúžiť na zhodnotenie odpadov, ktoré sa nedajú zrecyklovať. Využitím odpadov chce získať energiu v podobe tepla a elektrickej energie. Zariadenia by mali mať kapacitu 100.000 ton nerecyklovateľného odpadu ročne. Spoločnosť odhaduje investície na vybudovanie jedného centra vo výške 100 až 120 miliónov eur z úverov a vlastných zdrojov. Halász predpokladá, že povoľovací proces vrátane samotnej výstavby pre jedno ZEVO sa pohybuje v horizonte šiestich rokov.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/na-slovensku-by-mohlo-vzniknut-pat-n/582886-clanok.htmlň


Skupina desiatich krajín Európskej únie (EÚ) na čele s Francúzskom požiadala Európsku komisiu (EK), aby uznala jadrovú energiu za nízkouhlíkový zdroj energie, ktorý by mal byť súčasťou desaťročia trvajúceho procesu k postupnej klimatickej neutralite. Informoval o tom portál euronews.com. List iniciovaný Francúzskom, ktorý zaslali komisii, podpísalo i ďalších deväť štátov, v ktorých má jadrová energia tradičné zastúpenie – Bulharsko, Česko, Fínsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. V liste tvrdia, že jadrová energia predstavuje „kľúčový cenovo dostupný, stabilný a nezávislý zdroj energie“, ktorý by mohol ochrániť spotrebiteľov v EÚ pred „nestálosťou cien“. Jadrové elektrárne generujú viac ako 26 % elektrickej energie vyrobenej v Európskej únii. „Rast cien energií taktiež ukázal, aké dôležité je čo najrýchlejšie znížiť našu energetickú závislosť od tretích krajín,“ uvádza sa v liste.

(Zdroj: https://ekonomika.sme.sk/c/22761268/slovensko-a-dalsie-staty-eu-ziadaju-uznat-jadrovu-energiu-za-zelenu.html)


Slovensko pravdepodobne neminie pokuta od Európskej únie za nedostatočnú ochranu hlucháňa hôrneho. Pre TASR to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Predpokladá, že pôjde o miliónovú pokutu. Budaj pripomenul, že Slovensko už dostalo od Európskeho súdneho dvora pokutu za neuzavretie skládky v Považskom Chlmci. Išlo vtedy o miliónové sumy. „Podobné súdne konanie je voči Poľsku, ktoré má za neuzavretie bane denné polmiliónové pokuty. Musíme si priznať, že európsky súd spravidla určuje podobné sumy," poznamenal. Minister podľa vlastných slov robí všetko pre to, aby sa reforma národných parkov stala na súde silným argumentom a Slovensko tak mohlo ukázať, že pre ochranu hlucháňa aj lesov robí kroky dopredu.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/j-budaj-sr-pravdepodobne-neminie-pokut/582915-clanok.html)