Monitoring médií 13. 12. 2021

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Podľa názoru hlavy štátu sa v novele schválenej Národnou radou SR 25. novembra zavádza ústavne nesúladné, nerovnaké postavenie vlastníkov verejných vodovodov na strane jednej a vlastníkov vodovodných prípojok a nehnuteľností, ktorým prípojky slúžia, na strane druhej.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-vetovala-novelu-o-vodarensk/596959-clanok.html)


Dlho očakávaný Modernizačný fond, ktorý má od budúceho roka rozdeľovať stámilióny eur z výnosov z dražieb emisných kvót pre rôzne odvetvia energetiky a priemyslu, sa na Slovensku rozbieha s ťažkosťami. Pôvodný plán zafinancovať prvé projekty ešte v roku 2020 nevyšiel, no časový sklz nie je jediným problémom, pred ktorým štát stojí. Rezort životného prostredia priznáva, že ak poslanci NR SR urýchlene nezmenia príslušné zákony, Slovensko nemá ako prijať 120 miliónov eur, ktoré má štátu skrze Modernizačný fond poslať Európska investičná banka. Finančné toky by mala riadiť medzirezortná komisia, ktorá vznikla rozhodnutím ministra hospodárstva už vlani na jeseň. Právne ukotvenie jej fungovania však v legislatíve doposiaľ chýbalo.

(Zdroj: https://www.energie-portal.sk/Dokument/slovensko-nevie-prijat-120-milionov-eur-pre-teplarne-a-oze-budajov-rezort-chce-rychlo-menit-zakony-107666.aspx)

Ilustračné foto: pexels.com