Monitoring médií 13. 8. 2021

Klub 500 žiada koaličných poslancov, aby stiahli návrh, ako odstrániť envirozáťaže na Slovensku. Štát by nemal svoju zodpovednosť za envirozáťaže prenášať na súkromných vlastníkov, pretože to je v rozpore s Ústavou SR, tvrdí. V žiadnom prípade však nespochybňuje potrebu riešiť problematiku starých envirozáťaží. Na Slovensku sa podľa dostupných údajov nachádza viac ako 30.000 zdrojov znečistenia. Ide najmä o areály podnikov, depá, družstvá či skládky nebezpečných odpadov alebo pohonných látok. Koaliční poslanci navrhujú, že štát tieto územia vyčistí, od vlastníka však bude žiadať refundáciu – buď peniaze za zhodnotenie pozemku, alebo jeho založenie na 30 rokov v prospech štátu, približuje Klub 500.
(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/klub-500-ziada-poslancov-aby-stiahli-navrh-o-sanacii- envirozatazi-236089)


Banská Štiavnica je jedným z pionierov zberu kuchynského odpadu, z ktorého vyrába “perfektný” kompost. Konštatoval po návšteve kompostárne mesta minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO), ktorý si prezrel celú linku spracovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Kým v roku 2018 miera vytriedeného odpadu u nich dosiahla takmer 23,7 %, v roku 2020 sa zvýšila na 46,5 %.Podľa ministerstva životného prostredia Banská Štiavnica ročne spracuje 1600 ton bioodpadu a produkuje 500 ton kompostu v kompostárni, na vybudovanie ktorej poskytlo ministerstvo nenávratný finančný príspevok z Operačného programu kvalita životného prostredia.
(Zdroj: https://banskabystrica.zoznam.sk/mesto-zacalo-so-spracovanim-kuchynskeho-odpadu/)


Bratislava vypracovala novú odpadovú stratégiu. Jej celý názov je Bratislava – mesto bez odpadov: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021-2026. Cieľom mesta Bratislava je prechod na obehové hospodárstvo. Chceme, aby Bratislava bola mestom, ktoré sa snaží o minimalizáciu zmesového odpadu. V posledných rokoch sa to aj deje. Množstvo zmesového odpadu klesá a rastú vytriedené zložky. Cieľom je toto množstvo neustále zmenšovať. Pre všetky druhy odpadov chce mesto nájsť odberateľa a spracovateľa, aby iba minimum končilo na skládke alebo v spaľovni.
(Zdroj: https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/interview/males-o-bratislavskom-odpade- ziadne-mesto-nebude-bez-odpadov-bratislava-sa-k-tomu-chce-priblizit/)