Monitoring médií 14. 1. 2022

Štát kúpil jednu z najvýznamnejších botanických lokalít na Slovensku – Sivú Bradu na Spiši. Travertínový kopec pri Spišskom Podhradí je jedinečný. Keďže tam vyviera minerálna voda, darí sa na ňom rastlinám, ktoré bežne rastú na morskom pobreží. Územie v 4. stupni ochrany pripomína malý kúsok prímorskej krajiny.Štátna ochrana prírody sa o kúpu ikonickej lokality snažila dlhé roky. Až teraz, aj vďaka zdrojom z plánu obnovy, sa národná prírodná rezervácia dostala do rúk ochrancov prírody.  “Je to veľká rarita. Vyskytuje sa tu niekoľko biotopov európskeho významu. Jednu z najvýznamnejších lokalít svojho druhu pre ochranu prírody na celom Slovensku je určite dobré mať v rukách štátu,” hovorí Tomáš Dražil, riaditeľ Správy NP Slovenský raj. “Minerálne pramene vyrážajú na povrch a vyzrážaním minerálov sa tvorí ten travertín. Preto je to raritné. Je to skutočne malý kúsok slovenského mora, pretože tu rastú rastliny, ktoré rastú bežne na morskom pobreží. Pramene majú vysoký obsah soli. Je to botanická zvláštnosť,” vysvetľuje Tomáš Dražil. Travertínový kopec Sivá brada, s rozlohou 10 hektárov, kúpila Štátna ochrana prírody podľa ceny znaleckého posudku za 150 000 eur. Správcovia NP Slovenský raj, majú s touto lokalitou do budúcnosti veľké plány. Podobnú kúpu urobila Štátna ochrana prírody pred piatimi rokmi. Vtedy sa dostal do rúk štátu ikonický Tomášovský výhľad v Slovenskom raji.

(Zdroj: https://spravy.rtvs.sk/2022/01/aj-na-slovensku-je-kusok-primorskej-krajiny-stat-odkupil-unikatnu-lokalitu-siva-brada/?fbclid=IwAR3JUi7iY1e7mGOLHhyRy-M9Z0PisA_CvZFEtxKY9AzpI09FPpVgk-k0KGc)


Už tretia francúzska atómová elektráreň má bezpečnostné problémy spôsobené skorodovanými zvarmi, čo zvyšuje obavy, či bude mať krajina dostatok kapacít počas zimy. Aktuálne je mimo prevádzky z rôznych dôvodov 10 z celkovo 56 reaktorov a výpadok nukleárnych kapacít predstavuje okolo 20 %. (reuters)

Príspevok na komplexnú obnovu rodinného domu môže pokryť 50 % nákladov. K oprávneným výdavkom má patriť aj odstraňovanie azbestu, napríklad eternitových striech. Vlastníci domov, ktorí sa pri rekonštrukcii rozhodnú zlikvidovať materiály s obsahom azbestu, napríklad eternitové strechy, budú môcť na odstránenie azbestu využiť príspevok. Počíta s tým zámer Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorá zverejnila prvé podrobnosti o novom dotačnom programe zameranom na obnovu domov. Na jeden rodinný dom bude možné získať príspevok do výšky 16 600 eur, pričom príspevok smie pokryť maximálne 50 % nákladov. Zvyšnú časť nákladov môžu vlastníci budov pokryť buď z vlastných zdrojov alebo prostredníctvom úveru, a to aj bez spolufinancovania alebo ručenia nehnuteľnosťou. Za časť špeciálnych úverov sa má zaručiť Európska banka pre obnovu a rozvoj.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106516/dotacia-na-obnovu-domu-sa-bude-dat-vyuzit-aj-na-odstranenie-azbestu-tu-su-prve-podrobnosti.aspx)

Ilustračné foto: pexels.com