Monitoring médií 14. 10. 2021

V minulosti nás prevádzkovatelia skúšali a neekologickú výrobu pretláčali cez politické prepojenia, teraz im nepomôže nič iné ako  investície do správnych technológií, varuje Daša Šuleková, ktorá má v Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) na starosti nové reformné oddelenie. Jej úlohou je posilniť inšpektorov v teréne o modernú techniku a kolegov, ktorí majú na starosti povolenia, preškoliť na technologických špecialistov. Po novom by tak inšpekcia mala byť omnoho aktívnejším hráčom v povoľovacích procesoch. Skončiť by sa mali časy, keď si firmy zaplatili projektantov, ktorí prispôsobili čísla o znečistení tak, aby papierovo všetko sedelo.

(Zdroj: https://e.dennikn.sk/2572885/znecistovatelov-budu-odhalovat-modernou-technikou-skladky-aj-cez-satelity-inspekcia-zivotneho-prostredia-bude-silnejsia/)


Pri pohľade na výkaz súm uložených na účtoch Environmentálneho fondu zistíme, že ku koncu minulého roka mal fond k dispozícii viac ako 916,5 milióna eur. Z toho len na účte, kam zbiera peniaze z predaja emisných kvót, bolo takmer 826 miliónov eur. Na začiatku minulého roka bola celková suma na účtoch vyše 723,6 milióna eur. Na účte za emisné kvóty necelých 641 miliónov eur. Hoci z vidíme, že v roku 2020 príjmy z predaja emisných povoleniek klesli oproti stavu v roku 2019, predpoklad na tento rok je z pohľadu fondu optimistický. Ceny povoleniek totiž tento rok niekoľkonásobne vzrástli. Na konci augusta stála jedna tona 61,01 eura. Vlani sa cena hýbala medzi 20 a 30 eurami. V minulom roku zároveň došlo k výraznejšiemu útlmu priemyselnej výroby, podniky tak nepotrebovali nakupovať toľko povoleniek.

Okrem sporov medzi fondom a priemyslom a fondom a samosprávami majú peniaze spiace v Environmentálnom fonde jedno nie príliš zjavné, no politicky výhodné využitie. Keďže zhruba miliarda eur je účtovne uložená v Štátnej pokladnici, znamená to zároveň, že je významnou položkou pri rátaní výšky štátneho dlhu. V spojení s tzv. dlhovou brzdou a rôznymi sankčnými mechanizmami pri prekračovaní dlhových pásiem sa tak aj envirofond stáva skôr nástrojom v rukách ministra financií než ministra životného prostredia. Ak sa teda financmajstovi nechce práve vysvetľovať výšku dlhu a byť za zlého pri návrhoch škrtov či zvyšovania daní, pomôže aj to, ak sa z envirofondu príliš veľa podpôr vyplácať nebude.

(Zdroj: https://www.postoj.sk/90244/stat-zhrna-peniaze-za-ktore-by-postavil-kilometre-vodovodov-a-kanalizacii)


Na Slovensku sa v minulom roku vyzbieralo približne 46.000 ton elektroodpadu, zhodnocuje a recykluje sa okolo 94 percent. Kontajnery na drobný elektroodpad sú určené pre mobilné telefóny, IT zariadenia, hobby náradie, malé kuchynské spotrebiče, elektronické hračky a batérie. Naopak, do nich nepatria televízory, monitory, žiarivky a úsporné žiarovky, tiež komunálny odpad, biologicky rozložiteľný odpad ani zdravotnícky materiál. Zberné nádoby na drobný elektroodpad sú podľa šéfa envirorezortu Jána Budaja (OĽANO) štandardom po celej Európe. “Prispievajú k ochrane životného prostredia a obyvateľom uľahčujú cestu k recyklácii. Spotrebiteľ je kľúčom k obehovej ekonomike,” podotkol Budaj. Každý človek podľa Organizácie spojených národov vyprodukuje v priemere 7,6 kilogramu elektronického odpadu. Miera recyklácie elektroodpadu predstavuje celosvetovo približne 17 percent.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/v-sr-sa-v-minulom-roku-vyzbieralo-pribli/583262-clanok.html)


SAKO Brno, spoločnosť vlastnená mestom Brno, ktorá zabezpečuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva, dostane unikátnu dotrieďovaciu linku. Ako prvá linka u našich západných susedov si má poradiť aj s odpadom uloženým vo vreciach. Manuálne triedenie plastov v Brne ako prvom meste v Českej republike však bude onedlho minulosťou. Vo verejnom obstarávaní na návrh a dodávku novej linky pre SAKO Brno uspela slovenská spoločnosť VÚMZ SK. Firma v Nitrianskom kraji prevádzkuje závod na výrobu rôznych druhov techniky pre odpadové hospodárstvo a na Slovensku má za sebou už sedem zrealizovaných triediacich liniek na plastový komunálny odpad (PKO) a papier.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106346/slovenska-firma-pre-brno-stavia-kompletnu-linku-na-zhodnocovanie-plastov-a-papiera.aspx)