Monitoring médií 14. 7. 2021

Na Slovensku by sa mala zakázať držba veľkých mačkovitých šeliem, medveďov a primátov. Regulovať sa tak má ich súkromný a komerčný chov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo životného prostredia SR.

(Zdroj: MŽP)


Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo Ministerstvu životného prostredia SR zásadné pripomienky k novele zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Celkovo bolo k tomuto návrhu uplatnených 304 pripomienok, z ktorých je 166 zásadných. V tlačovej správe o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Ako dodal, k novele je nekorektne spracovaná doložka vplyvov, keďže predkladaná novela zákona bude mať výrazné finančné dopady na rozpočty miest a obcí. Doložka vplyvov však neobsahuje žiadne vyčíslenie dopadov návrhu na rozpočty miest a obcí, ani celej verejnej správy.

(Zdroj: https://www.eurorespekt.sk/zmos-ma-zasadne-pripomienky-k-novele-zakona-o-verejnych- vodovodoch-a-kanalizaciach/)


Zatiaľ 500 ľudí podpísalo petíciu proti výstavbe strelnice medzi mestom Spišská Belá a obcou Slovenská Ves v Kežmarskom okrese. Jej realizáciu plánuje občianske združenie (OZ) Strelecký klub Strážky. V prvej etape chce zriadiť otvorenú 200-metrovú strelnicu, v druhej plánuje postaviť krytú strelnicu v blízkosti vonkajšej.

(Zdroj: https://spis.korzar.sme.sk/c/22700933/strelnicu-pri-slovenskej-vsi-miestni-nechcu-obavaju- sa-hluku-aj-ohrozenia-zivota.html)