Monitoring médií 15. 11. 2021

Na Slovensku je jedným z producentov skleníkových plynov sektor odpadov. Viac ako 90 percent z „odpadových“ emisií je tvorených metánom, ktorý vzniká hlavne na skládkach komunálneho odpadu. Metán má pritom až 80 – násobne silnejší skleníkový efekt ako samotný oxid uhličitý. Na Slovensku je tak skládkovanie odpadov dokonca najväčším zdrojom metánu s viac ako tretinovým podielom na jeho celkových emisiách. Práve preto sa musí Slovensko v snahe eliminovať uhlíkovú stopu zamerať na nakladanie s odpadom. „ZERO WASTE“ v konzumných časoch dosiahneme len sotva a aj recyklácia a kompostovanie v praxi naráža na svoje limity. Odborníci preto upriamujú čoraz viac pozornosť na budúcnosť nakladania s nerecyklovateľným odpadom. Na Slovensku nie je až takým zaužívaným, ale o to dôležitejším pojmom, ide o takzvané zabránené emisie skleníkových plynov. Ide o také emisie, ktoré neboli vypustené do atmosféry vďaka použitiu postupov s nižšími alebo so žiadnymi emisiami skleníkových plynov – napríklad so zmenou technologických alebo manažérskych postupov.

Z jednej tony skládkovaného komunálneho odpadu sa vyprodukuje 870 až 880 kg ekvivalentu CO2, pričom o zabránených emisiách v tomto prípade nemôže byť ani reč. Podstatne nižšie emisie skleníkových plynov, 382 kg ekvivalentu CO2, vznikajú pri energetickom zhodnotení jednej tony nerecyklovateľného odpadu. V tomto prípade hovoríme navyše už aj o zabránených emisiách. Výroba elektriny a tepla z odpadu môže nahradiť fosílne zdroje, a teda zabrániť vzniku emisií skleníkových plynov z takýchto zdrojov. A o to tu predsa ide.

(Zdroj: https://komentare.hnonline.sk/komentare/13427223-na-slovensku-dokazeme-zabranit-emisiam-metanu)


Posledné mesiace sa automobilovým svetom šíri trend deklarácie postupnného ukončenia výroby konvenčných áut so spaľovacími motormi a prechode k elektromobilom. Keď však prišlo na konferencii COP26 ku skutočnému lámaniu chleba a jednotlivé značky boli požiadané o podpísanie vyššie spomenutej deklarácie, pero na papier položilo len šesť z nich. K predaju len „bezemisných“ vozidiel (na hlavných trhoch dokonca už do roku 2035) sa zaviazala čínska automobilka BYD, Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz a Volvo. Ostatní veľkí hráči ako BMW, Honda, Toyota, Hyundai, Volkswagen či Stellantis s Glasgowskou deklaráciou o bezemisných autách a dodávkach jednoducho nesúhlasili.

(Zdroj: https://www.topspeed.sk/novinky/len-sest-vyrobcov-sa-zaviazalo-ukoncit-eru-spalovacich-aut-do-roku-2040-ktori-to-su/20135)


Slovensko čelí ďalšiemu formálnemu oznámeniu zo strany Európskej komisie (EK), tentokrát je problémom odpadové hospodárstvo. Formálne oznámenie sa týka 111 skládok odpadu na Slovensku. Vážnym problémom je najmä vysoká miera skládkovania. Na Slovensku totiž na skládkach stále končí viac ako 50 percent všetkého vyprodukovaného komunálneho odpadu. Situácia tak môže dospieť k udeleniu vysokých pokút. „Zo všetkých síl sa snažíme ochrániť obyvateľstvo, a preto prijímame opatrenia, aby každá skládka odpadov spĺňala všetky požiadavky, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy a čo najviac podporujeme triedenie, recykláciu a znižujeme skládkovanie odpadov,“ povedal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Nesprávne zaobchádzanie s odpadom môže mať zničujúce následky pre ľudské zdravie a nebezpečné látky z odpadu by mohli znečistiť pitnú vodu a pôdu. Európska komisia preto Slovensko upozornila na nedostatky v oblasti odpadového hospodárstva. Tie zistila vo všetkých navštívených lokalitách.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/slovensko-si-vyrobilo-u-europskej-komisie-dalsi-problem-tentokrat-za-odpadove-hospodarstvo/)


Na výstavbu nových zberných dvorov a rozšírenie už existujúcich prevádzok sa budú rozdeľovať dotácie. V rámci novej výzvy, ktorú ministerstvo životného prostredia plánuje vyhlásiť v najbližších týždňoch, bude k dispozícii 10 miliónov eur. Dotácie na nové zberné dvory a rozširovanie už existujúcich zariadení budú financovať eurofondy.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106407/na-zberne-dvory-a-komunalnu-techniku-pojdu-dotacie-za-10-milionov-eur.aspx)

Ilustračné foto: pexels.com