Monitoring médií 15. 7. 2021

Štát v roku 2020 nakúpil prostredníctvom zeleného verejného obstarávania 14,74 percenta všetkých tovarov a služieb. Vyplýva to z dokumentu Informácia o implementácii Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie za rok 2020. Podiel zeleného obstarávania na celom obstarávaní dosiahol v štátnych inštitúciách 11,72 percenta, v samosprávnych krajoch, mestách a obciach sa vyšplhal na úroveň 19,37 percenta.

(Zdroj: https://www.24hod.sk/stat-v-uplynulom-roku-cez-zelene-obstaravanie-nakupil-14-74- percenta-vsetkych-tovarov-a-sluzieb-cl757577.html)


Polícia vyšetruje minimálne päť prípadov nedovoleného dovozu odpadu z Talianska a Poľska na slovenské územie. Ak nezačneme konať, zo Slovenska sa môže stať smradľavá skládka odpadu z celej Európy – varuje minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý spolu s políciou upozorňuje na vážny environmentálny problém.

(Zdroj: https://www.dnes24.sk/svet-o-slovensku-skandal-vozia-k-nam-tony-ilegalneho-odpadu- 394573)


Na návrh Ministerstva životného prostredia SR odsúhlasila vláda chránené areály Horný tok Chotčianky, Horný tok Výravy, Laborec, národná prírodná rezervácia Plavno a prírodné rezervácie Pokoradzské jazierka a Brezové budú vyhlásené nariadením vlády. To má vstúpiť do platnosti od 1. augusta tohto roku. Predmetom ochrany na chránených lokalitách budú rastliny a živočíchy európskeho a národného významu.

(Zdroj: https://www.kosiceonline.sk/na-slovensku-pribudnu-tri-nove-chranene-arealy-dve-prirodne- rezervacie-a-jedna-narodna-prirodna-rezervacia)