Monitoring médií 15. 9. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia preverila podozrenie z neoprávneného nakladania s triedeným odpadom v spoločnosti Ecorec Slovensko v meste Pezinok. Kontrola preukázala, že Ecorec neporušil podmienky pri zhodnocovaní plastov. Inšpektori vykonali aj štátny dozor v odpadovom hospodárstve v zberovej spoločnosti Marius Pedersen.

(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/sizp-ecorec-neporusil-pri-zhodnocovani-plastov-podmienky-preukazala-kontrola-245837)


Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pripravuje opatrenia na zmiernenie zmien klímy. Pri každom projekte rieši zníženie energetickej náročnosti objektu, možnosť zadržiavania a  opätovného využívania dažďovej vody na pozemku, prípadne postupného vsakovania do podložia. Kraj aktuálne spracúva strategický dokument Envirostratégia BBSK. V ňom sa venuje aj téme zmeny klímy, navrhuje opatrenia a v druhej polovici roka 2021 bude pripravovať s aktérmi v kraji akčný plán aktivít, spomenula s tým, že pomôcť by mali minimalizovať nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Jedným z plánovaných opatrení na území kraja je výsadba líniovej zelene, ktorá pôsobí ako prirodzený atmosférický filter.

(Zdroj: https://brezno.dnes24.sk/zmierneniu-zmien-klimy-chce-pomoct-aj-banskobystricky-kraj-ake-opatrenia-pripravuje-398662)


V areáli mestskej spoločnosti Technické služby mesta Dubnica nad Váhom úspešne skolaudovali novú halu na zber a dotrieďovanie drobného stavebného odpadu, objemného odpadu, olejov, textilu a šatstva. Po kolaudácii a doručení kolaudačného rozhodnutia mestská firma očakáva získanie povolenia na prevádzkovanie z odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Ilava. Zároveň prejavila záujem do haly umiestniť triediacu linku. Preto oslovili Ministerstvo životného prostredia, aby s týmto zámerom vyslovilo súhlas.

(Zdroj: https://mytrencin.sme.sk/c/22741955/nova-hala-pri-zbernom-dvore-posluzi-na-dotriedovanie-odpadu.html)


Green Group, jeden z najvýznamnejších recyklátorov plastov v Európe, oznamuje novú investíciu na Slovensku vo výške 12 miliónov eur. Nová investícia bude smerovať do modernizácie už existujúcej technológie na recyklovanie plastov, ktorej výstupom má byť tzv. rPET s celkovou kapacitou 8 000 ton ročne. Regranulát rPET je udržateľnou alternatívou na výrobu potravinových a nepotravinových plastových obalov, ktoré majú nižšiu uhlíkovú stopu v porovnaní s primárnou surovinou vyrobenou z ropy až o 60 %.

(Zdroj: https://mybystrica.sme.sk/c/22741809/green-group-jeden-z-najvacsich-recyklatorov-v-europe-spusta-dalsiu-investiciu-na-slovensku.html)