Monitoring médií 16. 7. 2021

Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) má v rámci plánov na tento rok zaradenú aj prípravu projektu modernizácie spaľovne odpadu vo Vlčom hrdle a budovania kotla K3. Taktiež sa chystá na obstaranie vlastnej triediacej linky. Oznámil to riaditeľ firmy Ivan Sokáč počas júnovej on-line prezentácie výsledkov OLO.
(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/bratislava-olo-pripravuje-modernizaciu-spalovne-i- obstaranie-triediacej-linky-226695)


Štátny podnik Lesy SR má nové vedenie. Z postu generálneho riaditeľa bol odvolaný Tomáš Čuka, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan poveril vedením tejto organizácie Tibora Köszeghyho.
(Zdroj: https://openiazoch.zoznam.sk/cl/214122/Lesy-SR-maju-nove-vedenie-povereny-je-Tibor-Koszeghy)