Monitoring médií 16. 8. 2021

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) si vyžiadal podrobnú informáciu od Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) o okolnostiach akcie farára rímskokatolíckej cirkvi farnosti Bratislava-Rusovce Júliusa Mariána Prachára. Podujatie sa malo udiať v chránenom vtáčom území Sysľovské polia10. 8. Minister po oboznámení sa s informáciami konštatoval, že hlavným problémom akcie farára Prachára bolo zanedbanie povinnosti riadneho a včasného ohlásenia podujatia na príslušnom okresnom úrade, respektíve správe chránenej krajinnej oblasti. Budaj však tiež ocenil úsilie uchovať pamäťovú stopu po zničení Kostola sv. Vavrinca. Preto navrhne Správe Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy, aby čo najskôr vytýčila niektoré trasy v lokalite Sysľovských polí pre pohyb verejnosti a určila návštevný poriadok, ktorý bude v súlade s ochranou vzácnych druhov. „Pokiaľ budú mať farníci z Rusoviec záujem usporiadať tichú spomienkovú udalosť, podľa odborníkov by mohla byť vhodným termínom druhá polovica septembra, keď už drop vyviedol mláďatá a ešte na toto územie neprileteli zimujúce chránené vtáky,“ dodalo tlačové oddelenie.
(Zdroj: https://www.startitup.sk/minister-budaj-versus-farar-z-rusoviec-nezvycajny-spor-otvara- otazku-ci-ma-prednost-priroda-alebo-nabozenstvo/)


Spaľovanie drevnej biomasy sa v posledných rokoch stalo celoeurópskym problémom s priamymi dopadmi na lesy na Slovensku, v Európe a na celom svete. Kým na Slovensku zatiaľ väčšina spaľovaného dreva pochádza zo slovenských lesov, v rámci Európskej únie je dosah spaľovania celosvetový. Francúzske a Britské spaľovne dovážajú drevo z USA, Kanady a južnej Ameriky. Výdatným zdrojom pre spaľovanie dreva pre výrobu elektrickej energie a tepla sú aj ruské lesy. Spoločným menovateľom vo všetkých prípadoch sú však dotácie. Štedrá podpora z EÚ a jej členských štátov vedie k drancovaniu lesov, nelegálnym výrubom a navyšovaniu ťažieb v celej Európskej únii, Slovensko nevynímajúc. Štúdia Fred-a Pearce-a pre mimovládnu organizáciu FERN ukazuje, že takmer polovica dreva vyťaženého v Európskej únii je v súčasnosti využívaná na výrobu energie, čo tvorí 60 percent z produkcie obnoviteľných zdrojov energie. Táto energia však tvorí iba 5 % energetických potrieb Európskej únie. Najdôležitejšou novinkou celého balíka novej európskej legislatívy je navýšenie cieľov pre spotrebu energie z obnoviteľných zdrojov pre členské krajiny.
(Zdroj: https://www.kosiceonline.sk/europa-na-biokrizovatke-neznesitelna-lahkost-spalovania-a- obchodovania)


Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky špecializovaný na oblasť environmentálnej kriminality počas trojročného vyšetrovania zabezpečil dostatočné množstvo dôkazov na základe, ktorých obvinil 44 – ročného Michala K. z Bratislavy pre trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 3 roky až 8 rokov. Podľa doposiaľ zistených informácii Michal K. od presne nezisteného času najmenej od roku 2008 do 28.06.2018 ako štatutárny zástupca recyklačnej spoločnosti Vassal EKO, s.r.o, so sídlom na území hlavného mesta nelegálne vykonával skládkovanie odpadu. Odpad rôzneho druhu v katastrálnom území Podunajské Biskupice umožnil vyhadzovať rôznym fyzickým, právnickým osobám a podnikateľom. Mužovým konaním došlo k vytvoreniu niekoľkometrovej navážky odpadu za pomoci ťažkých mechanizmov. Obvinený v rámci zneužíval svoju pracovnú pozíciu a pri rozhodovaní nekonal s náležitou starostlivosťou. Veľká nelegálna skládka odpadu vznikla v tesnom susedstve s recyklačným areálom. Išlo tak o dlhoročné zhromažďovanie odpadu na vedľajšie pozemky. Zároveň krajský vyšetrovateľ vzniesol obvinenie zo zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi spoločnosti Bratislavská recyklačná s. r. o (zmena názvu spoločnosti z Vassal EKO s. r. o.) so sídlom v Starom Meste. Páchatelia nakladali s odpadom v rozpore so zákonom, ktorý následne ponechali na dotknutých miestach.. Týmto konaním došlo k spáchaniu vyššie uvedeného skutku pre zodpovednosť fyzickej osoby v rozsahu 19.905.409,-Eur s DPH, pre zodpovednosť právnickej osoby v rozsahu 2.607.526,-Eur s DPH.
(Zdroj: https://regiony.zoznam.sk/v-pripade-nelegalnej-skladky-na-lieskovskej-padli-obvinenia/)