Monitoring médií 17. 12. 2021

Kampaň Čisté Slovensko potrebuje silu občianskych a podnikateľských iniciatív. Ministerstvo životného prostredia SR víta iniciatívy, ktoré pomáhajú pri odstraňovaní nelegálnych skládok. Informuje o tom ministerstvo v tlačovej správe. „Envirorezort podporuje uvedomelé iniciatívy, ktoré podporujú snahu zbaviť Slovensko čiernych skládok. Okrem občianskych združení kampane realizujú aj obchodné reťazce, ktoré sú presvedčené, že aj zákazník vie oceniť spoločenskú zodpovednosť podnikateľských subjektov. S vítanou iniciatívou práve začal obchodný reťazec pod názvom „Upracme si Slovensko,“ píše sa v tlačovej správe. Rezort životného prostredia a Slovenská inšpekcia životného prostredia uvádzajú, že nechcú problém čiernych skládok riešiť iba stupňovaním pokút. Ministerstvo preto vyzýva samosprávy a iniciatívy, aby sa do kampane Čisté Slovensko prihlásili. Ďalšie detaily zverejní ministerstvo v najbližších týždňoch.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/budajovo-ministerstvo-vita-kampan-ciste-slovensko-pomaha-pri-odstranovani-nelegalnych-skladok/)


Birdz, dcéra spoločnosti Veolia a slovenská firma Sensoneo, ktorá sa špecializuje na smart odpadové riešenia, ohlásili strategické partnerstvo. Ich cieľom je akcelerovať spoločný rozvoj na medzinárodnom trhu inteligentného riadenia a zhodnocovania odpadu. Ako hovorí Christian Carrara zo spoločnosti Birdz, toto partnerstvo začalo jednoduchým pozorovaním. „Odpad sa zváža v preddefinovaných časoch, ktoré nereflektujú skutočnú rýchlosť plnenia kontajnerov. Optimalizácia zberu by umožnila komunitám znížiť náklady, vyhnúť sa zbytočnému jazdeniu a environmentálnej stope a poskytnúť lepšie služby svojim spoluobčanom, aby sa neocitali pred plnými kontajnermi.“ S cieľom umožniť takýto prístup mestám a súkromným spoločnostiam spoločnosť Birdz nadviazala partnerstvo so slovenským Sensoneom, ktoré s víziou čistejších miest prostredníctvom efektívnejšieho riadenia odpadov operuje už vo viac ako 60 krajinách sveta. Len nedávno firma získala z Fondu Európskej rady pre inovácie a fondu Venture to Future, ktorú plánovala využiť na ďalšiu expanziu.

(Zdroj: https://www.forbes.sk/plne-kontajnery-odpadkov-uz-nehrozia-firmy-birdz-a-sensoneo-ohlasili-partnerstvo/)


Začiatok nového kalendárneho roka bude pre Slovensko významným míľnikom. Prvého januára totiž oficiálne štartuje zálohovacia politika PET fliaš a plechoviek, ktoré budete môcť vrátiť do obehu v predajniach supermarketov. Spoločnosť Lidl pri tejto príležitosti predstavila svoje automaty a čo za vrátenie obalov získajú spotrebitelia. Systém bude fungovať v predajniach Lidl nasledovne: zákazník vráti fľaše a plechovky do automatu na predajni, zariadenie mu ponúkne na výber finančný kredit, teda zálohu za odovzdané obaly. Fľaše aj plechovky musia byť prázdne, čisté, nepostláčané a nepokrčené, inak ich automat neprijme. Finančnú zálohu získajú len za tie, ktoré budú mať na etikete označenie písmenom Z. Obaly, ktoré budú pokrčené, znečistené, alebo bez označenia, by mali reťazce umožniť odovzdať do zberového koša na odpad na predajni. Odmenu si bude môcť zákazník uplatniť ako šek pri pokladnici v danej predajni, alebo zvolí možnosť darovať sumu neziskovej organizácii Upracme Slovensko, ktorá podporuje dobrovoľníkov, aby robili svoje okolie a prírodu čistejšími. Spoluprácou s Lidl totiž plánujú organizovať brigády a poskytovať vrecia, rukavice a asistenciu s čistením skládok a zbieraním odpadkov v prírode.

(Zdroj: https://ekonomika.pravda.sk/ekologia/clanok/610605-prichadza-zalohovanie-supermarket-ukazal-ako-bude-novinka-fungovat-na-slovensku/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss)


Súčasne platné pandemické opatrenia prikazujú nosenie respirátora v interiéroch, ako ukazujú najnovšie údaje Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), priamo v Žiline a žilinskej kotline sa oplatí nosiť respirátor aj vonku. Smogová situácia sa totiž opäť zhoršila. Limity častíc PM10 a PM2.5 prekračujú stanovené hodnoty. Vnímať to môžu obyvatelia napríklad vtedy, keď chcú vetrať vlastné obydlia, čo je skúsenosť jedného z našich čitateľov. Na znečistení sa výrazne podieľa nesprávne vykurovanie, preto je situácia horšia v okolitých obciach a dedinách. Smutnou správou je, že na Slovensku si znečistené ovzdušie vplyvom vysokých koncentrácií rôznych smogových častíc vyžiada vyše 1 600 predčasných úmrtí. Každý dvadsiata obeť ročne pripadá na Ružomberok, Žilinu alebo Košice. Prestížny časopis The Lancet pred časom zverejnil štúdiu, podľa ktorej na znečistenie spôsobené časticami PM2.5 zomrie v Žiline ročne 65 ľudí. Predčasne. Na zlepšenie informovanosti spustilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky aplikáciu Dnes dýcham, prináša v nej aktuálne informácie o hladinách znečistenia vrátane aktualizovanej hodnoty častíc pm10 a pm2.5.

(Zdroj: https://www.zilinak.sk/prispevky/18329/v-ziline-sa-oplati-nosit-respirator-aj-v-exterieri-smogova-situacia-sa-za-posledne-dni-zhorsila)


Splyňovacie elektrárne spoločnosti Green Power SV v Snine, označované aj ako Energetické centrum Vihorlat, odpady spaľovať nebudú. Vyplýva to z rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR, ktorým zastavili konanie posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) s tým, že navrhovateľ vzal svoj zámer späť. Mesto i okres tak naďalej ostane bez spaľovne odpadov. Podľa projektového zámeru mala spoločnosť záujem rozšíriť palivovú základňu svojich dvoch dcérskych spoločností Pyrolýza 5 a Pyrolýza 6, prevádzky ktorých skolaudovali v roku 2014 pre výrobu elektriny z biomasy, o tuhé alternatívne palivo (TAP) a tuhé druhotné palivo (TPD). Biomasa mala predstavovať už len doplnok, respektíve záložnú vstupnú surovinu v prípade výpadku “odpadových” palív. Prevádzka Energetického centra Vihorlat mala slúžiť pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla, pričom elektrinu mali dodávať do siete Východoslovenskej distribučnej (VSD), tepelnú energiu do miestnej teplárne v Snine.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/energeticke-centrum-vihorlat-v-snine-od/598225-clanok.html)

Ilustračné foto: pexels.com