Monitoring médií 17. 8. 2021

Jamské pleso v Tatrách, kam vedie obľúbená turistická trasa zo Štrbského plesa, je na predaj. Štát oň prišiel vlani, pripadlo dedičom po slávnom predkovi. Realitka zaň aj s okolím pýta štyri milióny eur, developerov láka na výstavbu. Oblasť je zákonom chránená.
(Zdroj: https://dennikn.sk/2491602/chranene-tatranske-pleso-s-vyhladom-na-krivan-predavaju-cez- inzerat-nukaju-ho-aj-na-akvapark/?ref=tit1)


Po tom, čo v decembri minulého roka unikol slovenský dokument z rokovaní v Bruseli, v ktorom sa píše o zhoršujúcej sa schopnosti lesov zachytávať uhlík, napísalo ministerstvo životného prostredia Denníku N vysvetlenie. „Je podstatné, aby v lese nevznikali veľké odkryté plochy bez dostatku starších stromov, čo v zásade prispieva k urýchleniu mineralizácie humusu, teda v konečnom dôsledku k uvoľňovaniu uhlíka z pôdy.” Poznámka o starších stromoch je dôležitá. V odpovedi Národného lesníckeho centra to totiž bolo naopak. „Rýchlosť rastu stromov sa vo vyššom veku znižuje, čím vytvárajú menej drevnej hmoty, a tým sa aj znižuje miera záchytu uhlíka. Z lesníckeho pohľadu takéto porasty vstupujú do veku obnovy, čiže veku v ktorom je ekonomicky najvýhodnejšie stromy vyťažiť a porast nahradiť novým. Staršie porasty sa prirodzene rozpadajú, stromy odumierajú a drevo sa rozkladá, čo uvoľňuje uhlík späť do atmosféry v podobe CO2,” argumentovalo lesnícke centrum.
(Zdroj: https://e.dennikn.sk/2502977/ked-sa-slovenske-lesy-rozpadnu-zachrania-nas-umele- syntetickym-nahradam-veria-bill-gates-aj-elon-musk/)


Samospráva Chrenovca-Brusna v okrese Prievidza plánuje zmierniť dosahy zmeny klímy na území obce. Dosiahnuť to chce realizáciou viacerých vodozádržných opatrení, na projekt získala financie z fondov Európskej únie. Cieľom projektu je posilnenie ochrany pred povodňami a zmiernenie ich negatívnych dôsledkov na majetok, ľudské zdravie, životné prostredie a hospodársku činnosť, ako aj zmiernenie ďalších negatívnych dôsledkov zmeny klímy spojených so zadržiavaním vody v krajine.Na projekt získala samospráva obce financie z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia SR jej schválilo na tento účel nenávratný finančný príspevok vo výške 202 328,58 eura.
(Zdroj: https://www.enviroportal.sk/clanok/v-chrenovci-brusne-zabezpecia-vodozadrzne-opatrenia- za-viac-ako-200-000-eur)