Monitoring médií 17. 9. 2021

Občianska iniciatíva My sme les, ktorá má vyše 70.000 podporovateľov, pripravila podujatie pred Národnou radou Slovenskej republiky, aby podporila systémové zmeny v riadení deviatich národných parkov Slovenska, ktoré presadzuje ministerstvo životného prostredia. Minister životného prostredia Ján Budaj oceňuje podporovateľov reformných zmien v ochrane prírody, pretože im záleží na budúcnosti národných parkov a ochrane prírodného bohatstva Slovenska. Zmenu v riadení národných parkoch podporuje až 28 ochranárskych organizácií na Slovensku, ale aj významné akademické inštitúcie – Slovenská akadémia vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene a Prírodovedecká fakulta Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Reforma riadenia národných parkov spočíva v presune správy štátnych lesných pozemkov v národných parkoch pod správu ministerstva životného prostredia (MŽP), konkrétnejšie pod organizácie Štátnej ochrany prírody SR.

(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/vyjadrenie-mzp-sr-minister-budaj-vita-zhromazdenie-za-zachranu-narodnych-parkov-246644)


Stovky ľudí sa zišli pred Národnou radou SR na podporu plánovanej reformy národných parkov. Žiadajú utlmenie ťažby na štátnych pozemkoch v národných parkoch a o presun pozemkov v národných parkoch patriacich štátu pod ochranárov. Iniciatíva My sme les, ktorá akciu zorganizovala, chcela poslancom odkázať, že ľudia pozorne sledujú, či konečne zastavia devastáciu vzácnych lesov v národných parkoch. Pripomenula, že parlament doteraz nikdy nestál pred tak závažným rozhodnutím – odobrať správu štátnych pozemkov v národných parkoch lesohospodárskym podnikom, ktoré v nich ťažia drevo, a dať ju Štátnej ochrane prírody pod Ministerstvom životného prostredia.

(Zdroj: https://www.cas.sk/cl/1002901/2587809/reforma-narodnych-parkov-im-neda-spavat-pred-nr-sr-sa-zisli-stovky-ludi)


Viaceré slovenské organizácie zastupujúce zamestnávateľov, zamestnancov či obce a mestá nesúhlasia s novelou zákona o ochrane prírody a krajiny. Napísali preto premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO) a lídrom koaličných strán list. Organizácie žiadajú túto novelu stiahnuť z legislatívneho procesu. V liste upozorňujú, že ďalšie rozširovanie národných parkov spôsobí zníženie ťažby dreva, zníženie zamestnanosti v lesnom hospodárstve, výpadok daní z nehnuteľností a podielových daní, a ohrozí 1500 pracovných miest v drevospracujúcom priemysle. Pod list sa podpísali Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Klub 500, Konfederácia odborových zväzov SR, Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Združenie miest a obcí Slovenska a Zväz spracovateľov dreva SR.

(Zdroj: https://openiazoch.zoznam.sk/cl/215805/Organizacie-ziadaju-stiahnut-novelu-zakona-o-ochrane-prirody-a-krajiny)


Najväčšie územie zamýšľaného európsky chráneného územia s názvom Lúky pod Tatrami sa dotýka katastra Východnej. Ide o plochu približne 600 hektárov. Navrhované chránené územie sa v prípade Východnej tiahne západnou hranicou katastra približne od Hybickej tiesňavy popod Hrubý Grúň až po Pálenicu v nadmorskej výške takmer 1000 metrov nad morom. Aj starosta Pavel Krupa tlmočí postoj ľudí z Východnej ako nesúhlasný. Poukázal na to, že územný plán Žilinského samosprávneho kraja v území ráta s rekreačným využitím. Okrem hubárov, jazdcov na koňoch územie využívajú aj chalupári. Hodnoty územia, ktoré majú byť zaradené do zoznamu európsky chránených, označil za prinajmenšom sporné.

(Zdroj: https://myliptov.sme.sk/c/22742757/vo-vychodnej-vybrali-aj-umelo-vysadene-luky.html)


Ministerstvo životného prostredia chystá zaradenie do zoznamu 111 lokalít na Slovensku, časť je aj na Liptove. Nesúhlasné argumenty ľudí v Liptovských Revúcach, Valaskej Dobovej či vo Važci sú takmer totožné. Obávajú sa zásahu a obmedzenia svojich vlastníckych práv či ďalšieho sprísňovania stupňa ochrany na ich pozemkoch, v okolí dedín, kde bývajú, čo ovplyvní ich každodenný život. Každá členská krajina Európskej únie má za úlohu prispieť svojím príspevkom k zachovaniu prírodného bohatstva. Spoločne tak krajiny Únie budujú sústavu NATURA 2000. Je to európska sieť chránených území. Slovenská republika si čiastočne svoj záväzok splnila v rokoch 2004, 2011 a 2017 a vyhlásila 642 území európskeho významu.

(Zdroj: https://myliptov.sme.sk/c/22742756/horske-luky-na-liptove-chystaju-zaradit-do-natura-2000-ludia-to-nechcu.html)