Monitoring médií 18. 1. 2022

Papier vieme recyklovať v priemere 5 až 8 krát. Je to mimoriadne cenná druhotná surovina, ktorej použitím šetríme primárny zdroj papiera, čiže drevo zo stromov a lesov. Podľa Mareka Brinzíka zo spoločnosti Natur –Pack je ale veľká škoda, že na Slovensku táto cenná komodita často končí na skládkach odpadu alebo pohodená v prírode. Cena papiera je v súčasnosti stále veľmi vysoká, posledné 3 až 4 mesiace sa pohybuje okolo 170 až 180 eur za tonu (maximum bolo okolo 190 eur). V porovnaní s obdobím pred krízou v rokoch 2018 – 2019 sa cena papiera ako druhotnej suroviny pohybovala bežne na úrovni okolo 100 až 140 eur. „V priebehu roka 2019 cena papiera intenzíne klesala a súvisí to s obmedzením nákupu tejto druhotnej suroviny zo strany Číny, ktorá bola jeho odberateľom. Papier sa tak v Európe začal hromadiť. Jeho cena sa začiatkom roka 2020, približne v čase rozbehu 1. korona vlny dostala dokonca do záporných čísel, čiže sa spracovanie tejto druhotnej suroviny jej dodávateľ nielen, že nedostal nižšiu sumu ako v minulosti, ale musel za jeho spracovanie alebo predanie; dokonca zaplatiť cca 20 eur za tonu“; vysvetlil vývoj ceny papiera Marek Brinzík. Za posledné roky sa vyšplhala nahor najmä vďaka zvýšenému dopytu.

(Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/c1ht1cp/plasty-menime-za-papier-vysoky-dopyt-zenie-cenu-papiera-k-maximu/)


Desať rokov (2009-2018) sa v biomasových elektrárňach na Slovensku spaľovalo prevažne zdravé a kvalitné drevo z našich lesov a chránených území. Platili to všetci obyvatelia Slovenska vo svojich účtoch za elektrinu. V roku 2018 sa to podarilo zastaviť. Prečo nám teraz hrozí Biomasaker číslo 2? Hrozí Slovensku Biomasaker číslo 2? Tesne pred Vianocami predložilo ministerstvo hospodárstva návrh zákona, ktorý má opätovne umožniť dotovať spaľovanie dreva zo slovenských lesov / LZ VLK „Prvotný motív sú ako vždy a všade peniaze. A najľahšie sa podniká za cudzie peniaze a za dotácie. Mafia si v roku 2009 najprv pripravila s politikmi a s naivnými zelenými zmenu zákona a postavila veľké závody na spaľovanie biomasy z našich chránených lesov“, hovorí šéf Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Juraj Lukáč. „Desať rokov sa v biomasových elektrárňach na Slovensku spaľovalo zdravé drevo z našich lesov a platili to všetci obyvatelia Slovenska vo svojich účtoch za elektrinu. V roku 2018 sa nám to podarilo zastaviť. Teraz nám hrozí Biomasaker číslo 2“; dodáva. Tesne pred Vianocami totiž predložilo ministerstvo hospodárstva návrh zákona, ktorý má opätovne umožniť dotovať spaľovanie dreva zo slovenských lesov, brehových porastov, remízok, či vetrolamov. V prípade, že prejde, bude každý občan Slovenska opäť platiť ničenie našej prírody.

(Zdroj: https://www.kosiceonline.sk/hrozi-nam-dalsi-biomasaker)


Bratislavský mestský podnik Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vloží 110 miliónov eur do rozšírenia a modernizácie svojej spaľovne odpadov, ktorá je okrem košickej spaľovne v krajine jedinou. Ľudia sa síce spaľovní obávajú, no pri tomto projekte nepríde iba k rozšíreniu spaľovne, ale aj k jej ekologizácii. OLO ju vybaví najekologickejším systémom čistenia spalín, aký dnes na trhu existuje. Pri rozšírení k dvom existujúcim kotlom pristaví tretí a zároveň najväčší s kapacitou 112-tisíc ton odpadov ročne, no celkovo sa spaľovanie odpadov v hlavnom meste zvýši iba zo 164- na 180-tisíc ton ročne. Spotreba dvoch starších kotlov sa totiž pri ich modernizácii zníži a navyše jeden z nich zostane iba záložný pre prípad výpadku.  Spaľovanie nerecyklovateľných odpadov je vždy ekologickejšie ako ich skládkovanie. Zvýši sa výroba tepla z 300 na vyše 415 gigawatthodín ročne. Po tomto rozvoji bude spaľovňa schopná vykurovať zhruba štvrtinu obyvateľov Bratislavy napojených na centrálne vykurovanie. Na to, aby sa to stalo, sa však musia štátne bratislavské teplárne najprv vyrovnať s nevýhodnou zmluvou na dodávky tepla, ktorá im ostala z éry Jozefa Brhela a ktorú kúpil nedávno koncern Veolia spolu s bratislavským paroplynovým cyklom. Zvýši sa aj výroba elektriny, lebo OLO ku kotlom pridá nové generátory. Emisie CO v hlavnom meste sa znížia o 200-tisíc ton ročne, lebo sa v ňom bude používať na výrobu tepla menej zemného plynu a zároveň sa bude tvoriť menej metánu zo skládkovania odpadov.

(Zdroj: http://www.nasepeniaze.sk/firemny-imidz-a-hygiena-v-obdobi-pandemie/)


Zväz automobilového priemyslu upozorňuje, že vláda musí zintenzívniť podporu nákupu elektromobilov i výstavby nabíjacej infraštruktúry, inak krajina nesplní ciele v ekologizácii dopravy. Elektromobily a hybridy tvorili z vlaňajších predajov nových áut iba tri percentá. V EÚ to bolo v priemere 19 percent. Zaostávanie v ekologizácii dopravy môže znížiť aj šance Slovenska na získanie investícií do veľkých baterkární. Domáca výroba áut, ktoré sa vyvážajú do celého sveta, vlani napriek nedostatku čipov a častým vynúteným odstávkam predsa len vzrástla o štyri percentá na milión vozidiel. Za rekordom spred dvoch rokov zaostala len o stotisíc áut. Oveľa horšie sme však na tom podľa lídrov domáceho automobilového priemyslu s naším vlastným slovenským vozovým parkom. Zaostávame v jeho nutnej ekologizácii. Oproti iným krajinám EÚ sa tu predáva oveľa menej elektromobilov a, naopak, dovážame až príliš veľa zastaraných áut. A máme aj málo nabíjacích staníc na rozvoj elektromobility.

(Zdroj: https://e.dennikn.sk/2679850/nocna-mora-slovenskych-automobiliek-rastuce-dovozy-starych-aut-mozu-pochovat-aj-ziskanie-investicie-desatrocia/)


Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) plánuje v hlavnom meste postaviť najmodernejšiu a najväčšiu kompostáreň na Slovensku. Vybudovať ju chce v mestskej časti Podunajské Biskupice v lokalite Vlčie hrdlo, v susedstve priemyselného areálu Slovnaft. Projekt aktuálne prechádza procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Hlavné mesto chce prostredníctvom svojej firmy OLO vybudovaním kompostárne poskytnúť občanom, firmám a organizáciám priestor na zhodnotenie biologicky rozložiteľných, bezpečných odpadov formou prijateľnou pre životné prostredie.

(Zdroj: https://www.cas.sk/cl/1002901/2631055/bratislavske-olo-ma-smele-plany-chce-postavit-najmodernejsiu-a-najvacsiu-kompostaren)

Ilustračné foto: pexels.com