Monitoring médií 18. 8. 2021

Nakladanie s plastovým odpadom v Pezinku preskúma ministerstvo životného prostredia, sledovanie smetiarskych áut ukázalo, že ani recyklovateľné PET fľaše sa vždy nerecyklujú, ale končia v spaľovni.                                                                                               (Zdroj: https://e.dennikn.sk/minuta/2506319)


Ministerstvo životného prostredia SR dalo preskúmať zákonnosť svojho rozhodnutia i rozhodnutia okresných úradov v prípade prieskumného vrtu pre geotermálne vody v Tatranskej Lomnici. Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) a štátny tajomník ministerstva Michal Kiča sa domnievajú, že ministerskí úradníci pri vydaní rozhodnutia pochybili a rovnako okresné úrady nepostupovali správne pri vydaní rozhodnutia vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Rezort preto v oboch prípadoch začal mimoodvolacie konanie.
(Zdroj: https://www.cas.sk/cl/1002901/2576875/envirorezort-vypocul-ludi-posvietil-si-na- geotermalny-vrt-v-tatranskej-lomnici-teraz-si-sype-popol-na-hlavu)


Generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Dušan Karaska 16. 8. 2021 vymenoval do funkcie novú riaditeľku Správy Národného parku Nízke Tatry (S-NAPANT) Ing. Sandru Popelářovú. Pochádza z Jamníka (okres Liptovský Mikuláš), pracovala na odbore starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Lipovskom Mikuláši a pôsobí aj ako dobrovoľná členka stráže prírody.
(Zdroj: https://www.enviroportal.sk/clanok/sprava-narodneho-parku-nizke-tatry-ma-novu-riaditelku)