Monitoring médií 19. 7. 2021

Vlajkovou loďou klimatickej reformy Európskej únie je systém obchodovania s emisnými kvótami. Európska komisia zverejnila dlho očakávaný legislatívny balík, ktorý nazvala Fit for 55. Nový emisný systém počíta so znížením emisií skleníkových plynov o 61 percent namiesto pôvodných 43 percent. Veľké výrobné podniky si v prípade prekročenia povoleného množstva vypúšťaných emisií museli na každú tonu vypúšťaných emisií kupovať takzvané emisné povolenky. Táto povinnosť by sa od roku 2023 mala vzťahovať aj na sektor námornej dopravy a od roku 2026 aj na sektory budov a cestnú dopravu, k čomu však Slovensko požaduje ďalšie diskusie. Balík Fit for 55 pozostáva z 15 legislatívnych návrhov, ktoré dôsledne prehodnocujú klimatické a energetické právne predpisy. Počíta so zavedením uhlíkového cla, ktorým budú zdaňované vybrané dovezené výrobky do EÚ na základe ich emisnej náročnosti. V prvej fáze v rokoch 2023 až 2025 by sa malo clo uplatňovať v sektoroch na výrobu cementu, elektriny, hnojív, železa, ocele a hliníka. Zoznam komodít, za ktoré budú krajiny mimo EÚ platiť uhlíkové clo sa môže časom ešte rozšíriť.
(Zdroj: https://www.24hod.sk/vlajkovou-lodou-klimatickej-reformy-eu-je-system-obchodovania-s- emisnymi-kvotami-cl757726.html)


Slovenská kIimatická iniciatíva by privítala diskusiu o potrebných legislatívnych zmenách a jasnejšie plány SR, venujúce sa rozvoju obnoviteľných zdrojov energií (OZE), obnove budov a energetickej chudobe. Iniciatíva je podľa jej koordinátorky Kateřiny Chajdiakovej pripravená “podať vláde pomocnú ruku”. “Ponúkame vláde našu expertízu a bohaté skúsenosti našich členov v oblasti ochrany klímy, obnovy budov aj rozvoja OZE. V prípade, že vláda bude mať záujem, naši experti sa radi zapoja do procesu kreovania slovenskej pozície konkrétnymi návrhmi a odporúčaniami,” poznamenala.
(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/ski-sr-potrebuje-diskusiu-o-tom-ako-vyuzije-europsky- plan-na-znizenie-emisii-226920)


K viacerým problémom, ktoré sa v posledných mesiacoch spájajú so známym kúpaliskom v obci Podhájska na juhu Slovenska, sa pridal ďalší. Najnovšie zistenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia a polície preukazujú, že pri prevádzke kúpaliska sa okrem iných porušení zákonov zatajovala zvýšená prítomnosť rádioaktívnych prvkov vo vode z geotermálneho vrtu.
(Zdroj: https://slovensko.hnonline.sk/5395535-na-kupalisku-v-podhajskej-odhalili-radioaktivne- prvky-vo-vode-prekrocenie-limitov-tajili-falsovanim)