Monitoring médií 19. 8. 2021

Štát však chce zlepšiť parametre obehovej ekonomiky v stavebníctve, čo by malo viesť k vyššej miere recyklácie a predchádzaniu vzniku odpadu. Reforma stojí na viacerých pilieroch. Jeden hovorí o povinnosti zriadiť na stavbe miesta na triedenie odpadov. Podobnú prax rozvíja výrobca izolačných materiálov Isover. Na mušku si zobral odrezky, ktoré vznikajú pri použití polystyrénu (EPS) pri zateplení. V tomto roku zo stavieb vyzberali 30 ton materiálu, ktorý dokážu využiť pri výrobe nových EPS dosiek v závode v Trnave.
(Zdroj: https://www.trend.sk/biznis/europa-tlaci-kvalitu-stavebnych-materialov)


V Chránenom vtáčom území Sysľovské polia pri Bratislave zaregistrovali po dlhých rokoch mláďa dropa fúzatého. Náhodou naň natrafili rakúski ochranári pri pravidelnom sčítaní dropov. Upozornila na to Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, podľa ktorej k tomu prispeli aj práce na kompenzačnom opatrení (náhrada za biotopy zničené pri výstavbe diaľnice D4), ktoré spočívalo v zatrávnení polí.
(Zdroj: https://webmagazin.teraz.sk/ekologia/na-syslovskych-poliach-zaregistrovali/12392- clanok.html)


Mesto Levice získalo dotáciu z eurofondov na rekonštrukciu priestorov súčasného kompostoviska a nákup techniky, ktorá zabezpečí reálny nárast zhodnocovania odpadu. Nenávratný finančný príspevok vo výške 1,737 milióna eur na projekt Intenzifikácia zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v meste Levice schválilo Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/levice-mesto-ziskalo-dotaciu-na-rekonstrukciu- kompostoviska-237700)


Pramene Vydrice budú prírodnou rezerváciou. Ministerstvo životného prostredia začalo legislatívny proces k vyhláseniu nového chráneného územia. Návrh podal bratislavský magistrát vlani v decembri, za vyhlásenie rezervácie bojujú aktivisti a ochranári viac ako 15 rokov, jej vyhlásenie podporili v petícii už tisíce obyvateľov Bratislavy. Územie navrhovanej prírodnej rezervácie Pramene Vydrice je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a v súčasnosti v ňom platí druhý stupeň ochrany. Vyhlásením prírodnej rezervácie sa má zvýšiť ochrana územia, a to až na štvrtý a piaty stupeň.
(Zdroj: https://regiony.zoznam.sk/tisice-obyvatelov-konecne-dosiahlo-svoj-ciel-pramene-vydrice- budu-prirodnou-rezervaciou/)