Monitoring médií 2. 11. 2021

Termín ukončenia výskumu početnosti medveďov hnedých na Slovensku stále nie je známy. Prírodovedecká fakulta Karlovej Univerzity v Prahe aj v súčasnosti stále pokračuje v analýze vzoriek DNA. Pre agentúru SITA to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) ešte v júni uviedol, že výsledky genetického výskumu, ktorý má ukázať početnosť medveďov v krajine, by mali byť známe do konca leta. Envirorezort teraz vysvetľuje, že niektoré vzorky DNA nie sú vďaka vonkajším vplyvom, napríklad poveternostným podmienkam, vo vysokej kvalite. Analýzu vzorky s nižšou kvalitou je preto potrebné vykonať aj niekoľkokrát, čo je časovo náročné.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/analyzy-vzoriek-k-vyskumu-pocetnosti-medvedov-pokracuju-termin-ukoncenia-nie-je-znamy/)


V Bratislavskom kraji by mohla vzniknúť prírodná rezervácia Devínska Kobyla. Stať by sa tak mala súčasťou národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla, ktorá by mala po jej vyhlásení zaniknúť. Vyplýva to z predbežnej informácie o príprave vyhlásenia chráneného územia, ktorú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zverejnilo na portáli právnych predpisov Slov-Lex. V súčasnosti platí na území druhý a štvrtý stupeň ochrany. Vyhlásením prírodnej rezervácie Devínska Kobyla by podľa MŽP malo dôjsť k zvýšeniu stupňa ochrany vymedzením zóny s piatym stupňom ochrany. Malo by to byť na lesných pozemkoch s výmerou 495,52 hektára.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/regiony/v-bratislavskom-kraji-by-mohla-vzniknu/587330-clanok.html)


Štátna ochrana prírody (ŠOP SR) ponúkne poslankyni Romane Tabák (OĽANO) spoluprácu pri propagácii zodpovedného turistického správania sa v národných parkoch a pri šírení popularity národných parkov a zážitkovej turistiky. “Štátna ochrana prírody považuje pokutu, ktorú udelila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v súvislosti s porušením zákona o ochrane prírody a krajiny za pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka, za vec varovného gesta a na druhej strane priznáva, že poslankyňa svojím počínaním odhalila nedostatky v návštevnom poriadku TANAP-u,” uviedla v stanovisku.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/statna-ochrana-prirody-ponukne-posla/587401-clanok.html)


Ministerstvo životného prostredia (MŽP) ako správca programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma) schválilo v rámci výzvy „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) 6 projektov vo výške 4,8 mil. eur z Nórskych fondov a štátneho rozpočtu SR. Projekty prispejú v 6-tich krajoch na Slovensku k obnove a posilneniu schopnosti znehodnotených ekosystémov celkovo 21 mokradí prispôsobiť sa zmene klímy a zabezpečiť udržateľné plnenie ich ekosystémových služieb, za účelom zmiernenia negatívnych dopadov zmeny klímy na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov.

(Zdroj: https://ahoj.tv/clanky/clanok/7148/pavol-goriscak-spravy-a-zaujimavosti-31.10.2)


Ministerstvo vnútra chystá verejné obstarávanie za účelom zabezpečenia zneškodnenia odpadu nezákonne umiestneného na území Slovenskej republiky. Ako sa uvádza v oznámení na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, za týmto účelom rezort vyhlásil prípravné trhové konzultácie. „Účelom prípravných trhových konzultácii je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú zneškodňovaním alebo zhodnocovaním odpadov s cieľom získania informácií potrebných pre nastavenie požiadaviek a podmienok pripravovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a aby sa verejného obstarávania mohli zúčastniť všetci potenciálni dodávatelia pôsobiaci na relevantnom trhu,“ vysvetlilo ministerstvo.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/na-zneskodnenie-nelegalnych-skladok-pripravuje-ministerstvo-vnutra-verejne-obstaravanie/)


Zápach, červy, vytekajúca tekutina, nevábny vzhľad. Perforované nádoby, určené na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO), znepríjemňujú ľuďom život aj na Kvetnej ulici v Trenčíne. Rezort životného prostredia potvrdil aj podnety z Pezinka, Levíc či Brezovej pod Bradlom. Tie sa týkajú prevažne vývozu takéhoto druhu odpadu. Trenčianska samospráva plánuje situáciu vyhodnotiť a hľadať vhodné opatrenia.

(Zdroj: https://regiony.sme.sk/c/22774880/nadoby-s-dierkami-ludom-strpcuju-zivot-zapachaju-su-v-nich-cervy-aj-hlodavce.html)

Ilustračné foto: pexels.com