Monitoring médií 2. 12. 2021

Od 1. decembra vstúpilo do platnosti vládne nariadenie, ktorým sa vytvorila nová sieť chránených oblastí Pralesy Slovenska. Informoval o tom minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) počas rokovania vlády. „Pralesy Slovenska obsahujú dohromady 6,5 tisíca hektárov pralesa v najprísnejšom stupni ochrany,“ uviedol Budaj. Tretinu tejto výmery predstavujú územia výskytu Tetrova hlucháňa, kvôli ktorého strate čelí Slovensko infringementu a súdu pred Európskym súdnym dvorom. „Verím, že aj dnešné (1. december pozn. redakcie) nadobudnutie právoplatnosti vzniku nových chránených území na takomto veľkom rozsahu presvedčí Európsku komisiu, že Slovensko si chráni svoje hodnoty a ochraňuje práve skutočne pôvodné lesy,“ podčiarkol minister.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/budaj-predstavil-novu-chranenu-oblast-pralesy-slovenska-rozprestiera-sa-na-viacerych-uzemiach/)


Prvá veľkovýrobňa bioplynu z komunálneho bioodpadu vznikne za 30 miliónov eur v Martine. Postaví ju tam štátny Slovenský plynárenský priemysel spolu s dcérou rakúskej odpadovej firmy Brantner. Zariadenie pomôže zredukovať skládkovanie a spaľovanie biologických odpadov. Tandem investorov chce potom na Slovensku postaviť aj ďalšie dva podobné projekty.

(Zdroj: https://e.dennikn.sk/2632583/prva-velkovyrobna-bioplynu-z-komunalneho-odpadu-vznikne-v-martine-plynari-ju-tam-postavia-s-rakuskym-brantnerom/)


Envirofond by mal mať jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania dotácií. Začiatkom každého roka by mal zverejniť zoznam činností, ktoré podporí, aby záujemcovia vedeli, kedy môžu podávať svoje žiadosti o dotácie. Vyplýva to z novely zákona o Environmentálnom fonde (EF), ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Zvýšiť by sa podľa novely mali aj prostriedky na správu fondu do výšky troch percent z jeho ročného príjmu. EF by mal každý rok zverejniť špecifikácie na predkladanie žiadostí do 31. marca.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/envirofond-by-mal-mat-jednoduchsi-pro/594665-clanok.html)


Spoločnosť Kosit plánuje v najbližších rokoch investovať do modernizácie spracovania odpadu 150 miliónov eur. Najväčší objem financií bude využitý na novú linku Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) v mestskej časti Barca v Košiciach. Spoločnosť Kosit v Košiciach prevádzkuje Zariadenie na energetické využitie odpadu uvedené do prevádzky v roku 1991.

(Zdroj: https://kosice.korzar.sme.sk/c/22794614/kosit-chce-investovat-do-modernizacie-svojich-zariadeni-investovat-150-milionov-eur.html)


Dlho očakávaná reforma procesu posudzovania vplyvov na životné prostredia (EIA) sa odkladá. Vyplýva to z reakcie ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) na otázky Odpady-portal.sk. Novelu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ministerstvo označovalo za jeden z dvoch najdôležitejších legislatívnych zámerov v roku 2021 a počítal s ňou aj tohtoročný plán legislatívnych úloh vlády. V januári 2021 rezort oznámil, že legislatívnu riešenie má pripravené.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106450/reforma-eia-viazne-mzp-odklada-novy-zakon-o-posudzovani-vplyvov-na-zivotne-prostredie.aspx)

Ilustračné foto: pexels.com