Monitoring médií 2. 7. 2021

Každý Slovák vyhodil vlani priemerne 446 kilogramov odpadu, čo je o 53 kilogramov viac, ako je priemerná ročná hodnota vyprodukovaného odpadu za predošlých päť rokov (2015 – 2019), hodnotí ŠÚ. Celkovo tak domácnosti vyprodukovali za minulý rok 2,43 milióna ton komunálneho odpadu. Podiel recyklovaného odpadu sa zvýšil na 44 percent. Prvýkrát v histórii skončila na skládkach menej ako polovica komunálneho odpadu – 48 percent. Vyplýva to z dát o komunálnom odpade v roku 2020, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR. Z regionálneho hľadiska sa najviac odpadu, viac ako 500 kilogramov na jedného obyvateľa za rok, vyprodukovalo v troch krajoch západného Slovenska. V Trnavskom kraji to podľa ŠÚ bolo 584 kilogramov, v Bratislavskom 531 kilogramov a v Nitrianskom kraji 521 kilogramov. V Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji množstvo odpadu na obyvateľa nepresiahlo 400 kilogramov.

(Zdroj: https://www.trend.sk/spravy/slovak-vyhodil-vlani-priemerne-446-kilogramov-odpadu)


Priemysel tlačí na výstavbu nových spaľovní. Jeho zástupcovia upozorňujú, že ak Slovensko nechce nebezpečný odpad skládkovať, potrebuje nové zariadenia na energetické zhodnocovanie. Envirorezort novým spaľovniam brániť nebude, ale nebude ich ani podporovať.

(Zdroj: https://e.dennikn.sk/minuta/2452982/)


Návrh zákona o územnom plánovaní a návrh zákona o výstavbe boli v stredu (30. 6.) predložené do opakovaného medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Informoval o tom vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina). Pripomienkovanie bude trvať do 21. júla vrátane, teda 15 pracovných dní. Holý zopakoval, že návrhy zákonov sa systémovo nemenia, sú v nich len zapracované úpravy od viacerých subjektov.

(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/s-holy-navrhy-zakonov-k-vystavbe-su-uz-v-opakovanom- pripomienkovom-konani-222588)


Štátny geologický ústav Dionýza Štúra dostal od envirorezortu viac ako 3,7 milióna eur na zabezpečenie monitorovania envirozáťaží Slovenska. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv.

(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/enviro-sguds-dostal-vyse-3-7-miliona-eur-na- monitorovanie-envirozatazi-222571)


Poslanci Národnej rady SR na aktuálnej schôdzi parlamentu v prvom čítaní podporili zákaz dovozu rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva zo zahraničia. Cieľom navrhovanej právnej úpravy z dielne Ministerstva životného prostredia SR je „prispieť k zníženiu zaťaženia životného prostredia, rizika závažného poškodenia životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva.“

(Zdroj: https://www.energie-portal.sk/Dokument/zakaz-dovozu-radioaktivneho-odpadu-ziskal-v-prvom- citani-podporu-nr-sr-107279.aspx)


Pol roka pred tým, ako sa má na Slovensku od 1. januára 2022 dostať do praxe zálohovanie PET fliaš a plechoviek, Ministerstvo životného prostredia SR navrhuje viacero zmien vo fungovaní pripravovaného systému zálohovania. Rezort vedený ministrom Jánom Budajom (OĽaNO) poslal do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových nápojových obalov, ktorý počíta s posilnením vplyvu MŽP SR v systéme zálohovania, kontrolou ministerstva nad príjmami z nevyplatenými zálohami, ale aj s vylúčením niektorých obalov zo zálohovacej schémy.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106180/ministerstvo-chce-posilnit-kontrolu-nad- spravcom-zalohoveho-systemu-a-jeho-prijmami.aspx)