Monitoring médií 2. 8. 2021

Envirorezort so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR hľadajú spôsob, ako urýchliť sčítanie populácie medveďov na Slovensku, ktoré sa začalo v septembri 2019.
(Zdroj: MŽP)


Slovenským orgánom chýbajú presné a spoľahlivé údaje o prevoze nebezpečného a iného odpadu cez štátne hranice, pri plnení záväzkov vyplývajúcich z Bazilejského dohovoru má Slovensko rezervy. Tvrdí to Najvyšší kontrolný úrad SR. Vyplývať to má z kontrolnej akcie za roky 2015 – 2019 týkajúcej sa subjektov zodpovedných za politiku tranzitu odpadu. Podľa NKÚ ide o Ministerstvo životného prostredia, Slovenskú inšpekciu životného prostredia a Finančné riaditeľstvo, v rámci ktorého pôsobia colné úrady.
(Zdroj: NKÚ)


Košický samosprávny kraj začal práce na geotermálnom vrte pri Čižaticiach (okres Košice-okolie). Trvať budú približne šesť mesiacov, zhotoviteľom je slovenskomaďarské konzorcium firiem, ktoré uspelo vo verejnom obstarávaní, za sumu 1,9 milióna eur. Vrt s geotermálnou vodou na krajských pozemkoch neďaleko Košíc by mal podľa zámerov slúžiť pre budúci akvapark, možné je aj ďalšie využitie.
(Zdroj:https://www.kosiceonline.sk/pri-cizaticiach-zacali-prace-na-geotermalnom-vrte)


Takmer 400 ton odpadu vyzbierali v priebehu troch mesiacov v Trenčíne počas jarného upratovania. Celkové náklady na jarné upratovanie dosiahli 39.093 eur. Z 85 stanovíšť odviezli 151 veľkokapacitných kontajnerov s objemným odpadom a 116 s biologicky rozložiteľným odpadom.
(Zdroj:https://trencin.zoznam.sk/pocas-troch-mesiacov-vyzbierali-takmer-400-ton-odpadu/)


Združenie Biela Orava už sedemnásť rokov zabezpečuje zber a triedenie odpadu z regiónu Biela Orava. „V začiatkoch sme vytriedili 60 ton plastu ročne,“ hovorí predseda Ladislav Matejčík. Vozili ho na starej Škode 1203 a až do roku 2018 robili všetko ručne. V mrazoch aj teple. Za minulý rok dokázali vytriediť 2900 ton odpadu, no číslo z roka na rok po stovkách rastie. Nielen toho, čo ľudia vyprodukujú, ale aj vyseparujú. Aktuálne triedia 16 komodít, obhospodarujú 65-tisíc obyvateľov a 25 obcí, väčšinou z Oravy, ale dve sú aj z Kysúc.
(Zdroj:https://myorava.sme.sk/c/22708737/co-by-sa-stalo-keby-zatvorili-triedicky-odpadu-len-to- nechcime.html)