Monitoring médií 2. 9. 2021

Počas najbližších troch rokov vynaloží mesto Žilina na projekty zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy sumu viac ako 1,3 milióna eur, za ktoré sa má realizovať niekoľko projektov a plánov na zmiernenie klimatických dopadov. Práve Žilina patrí medzi tri najviac znečistené oblasti vplyvom vysokých koncentrácií častíc PM2.5, PM10 a NO2. Odhady sa rôznia, no úmrtia na vysokú mieru znečistenia prachovými časticami podľa štúdie Ministerstva životného prostredia SR predstavujú v Žiline 84 osôb. Závery ďalšej štúdie z časopisu The Lancet uvádzajú, že len na znečistenie PM2.5 časticami zomrie v Žiline ročne 65 ľudí. Tradične najväčším znečisťovateľom sú domácnosti kúriace nevhodným tuhým palivom. Okrem lokálneho vykurovania sa na znečistení podieľa aj doprava a znovuzvírenie častíc z povrchu ciest.

(Zdroj: https://www.zilinak.sk/prispevky/17720/najblizsie-tri-roky-investuje-mesto-zilina-do-klimatickych-projektov-13-miliona-eur-urad-dostane-zelenu-strechu)


Napojenosť na verejnú kanalizačnú sieť je stále nízka. Na Slovensku je celková napojenosť obyvateľstva na úrovni 69,13 %. Asociáciou vodárenských spoločností a hlavne s Ministerstvom životného prostredia vyvíja maximálne úsilie, aby v každom meste a obci bola vybudovaná verejná kanalizácia. Zvýšme napojenosť na verejnú kanalizáciu a chráňme spoločne životné prostredie. Viac informácii nájdete na webovej stránke Západoslovenskej spoločnosti www.zsvs.sk, alebo na stránke kampane www.pripojmesa.sk.

(Zdroj: https://mytopolcany.sme.sk/c/22732087/nie-je-nam-to-jedno-pripojenim-sa-na-verejnu-kanalizaciu-obyvatelia-prispievame-k-ochrane-zivotneho-prostredia.html)