Monitoring médií 20.1.2022

Každý výrobca alebo dovozca, ktorý uvádza nápoje na slovenský trh, si najskôr musí splniť registračnú povinnosť v zálohovom systéme. Pre výrobcov aj dovozcov nápojov končí prechodné obdobie 31. januára 2022. Po tomto dátume už na slovenský trh nemôžu uviesť nápoje v obale, ktorý nebol registrovaný v zálohovom systéme a riadne označený symbolom zálohovania. Obchodníci majú prechodné obdobie dlhšie – do konca júna 2022, dokedy môžu dopredať staré zásoby. Následne od 1. júla 2022 sa v predajniach už nemôžu predávať nezálohované nápojové plastové fľaše a plechovky.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106525/vyrobcovia-a-dovozcovia-napojov-maju-posledne-dni-na-registraciu-v-zalohovom-systeme.aspx)


Ak EÚ nepodporí zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu (ZEVO), nepriamo podporí skládkovanie. Nerecyklovateľný odpad tu bude vždy. Štáty by nemali pred problémom zatvárať oči a musia investovať do všetkých úrovní hierarchie odpadového hospodárstva. Tvrdia to signatári Berlínskej výzvy, ktorou Asociácia nemeckých komunálnych podnikov (VKU) vyzýva orgány EÚ, aby pokračovali v podpore energetického zhodnocovania odpadov. K iniciatíve sa najnovšie pridalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ako aj Zväz automobilového priemyslu spolu so spoločnosťami KOSIT a ewia.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106526/slovenske-samospravy-sa-pridali-k-vyzve-aby-brusel-podporil-energeticke-zhodnocovanie-odpadov.aspx)


Rakúska petrochemická spoločnosť OMV postaví zariadenie na chemickú recykláciu plastového odpadu. Ten sa bude premieňať na syntetickú surovinu (ropu), slúžiacu na výrobu ďalších plastových produktov alebo chemikálií.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106527/omv-spusti-recyklacnu-linku-na-plastovy-odpad.aspx)

Ilustračné foto: pexels.com