Monitoring médií 20. 10. 2021

Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu by sa mala rozšíriť o šiestich nových členov. Členov rady by tak malo byť 40. Návrh na doplnenie členov rady predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo životného prostredia SR. Členmi rady sú napríklad zástupcovia ministerstiev, zástupca Kancelárie prezidenta SR, zástupca Národnej rady SR, zástupcovia priemyslu, samospráv či zamestnávateľov. Zoznam sa doplní o splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách, riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR, zástupcu iniciatívy Klíma ťa potrebuje, Siete environmentálne výchovných organizácií Špirála, Slovenského ochranárskeho snemu a zástupcu Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, vyplýva z materiálu. “Zmena štatútu rady sa navrhuje s ohľadom na petíciu Za klímu, za budúcnosť iniciatívy Klíma ťa potrebuje, ktorá bola predložená NR SR na prerokovanie,” uvádza envirorezort. Doplnením členov rady by sa podľa MŽP mala posilniť spoluúčasť verejnosti v napĺňaní cieľov Európskej zelenej dohody. Zabezpečiť by sa tak mala aj vyváženosť medzi zástupcami štátneho a neštátneho sektora.

(Zdroj: https://www.ta3.com/clanok/215492/rada-vlady-sr-pre-europsku-zelenu-dohodu-by-sa-mala-rozsirit-o-sest-clenov)


Odpad triedia najmä starší ľudia. Väčšina z nich si pri nákupoch všíma, či je obal vyrobený z recyklovaného materiálu. Dôležitú úlohu pri nákupnom rozhodovaní stále zohráva cena. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala organizácia zodpovednosti výrobcov Envi-Pak. V prieskume 93 percent ľudí starších ako 50 rokov deklarovalo, že odpad triedi. Mladší ľudia podľa prieskumu triedia menej, v kategórii do 50 rokov je to 83 percent.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/prieskum-odpad-triedia-najma-starsi/584608-clanok.html)


Zatiaľ čo komplexný Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH), ktorý sa na Slovensku vyvíja už niekoľko rokov, stále nie je realitou, český ISOH je jasným príkladom toho, ako má kvalitná digitalizácia evidencie odpadov fungovať. O tom, aké sú tajomstvá úspechu českého ISOH-u aj takzvaného Systému evidencie prepravy nebezpečných odpadov ČR, ako aj o tom, ako môžu obchodníci a spracovatelia odpadov zjednodušiť svoje produkčné a legislatívno-evidenčné činnosti a procesy, hovoril riaditeľ spoločnosti INISOFT Miroslav Jakuš na odbornej konferencii ENVIROMANAGEMENT 2021.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106356/miroslav-jakus-cesky-isoh-neprisiel-skokovo-ale-presiel-evoluciou-v-tom-je-jeho-sila.aspx)


Neštátni lesníci združení v Slovenskej lesníckej komore (SLK) sa dožadujú spracovania kalamity v lokalite Čierneho Váhu. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR svojím rozhodnutím z 15. júla však túto žiadosť zablokovala. „Slovenská lesnícka komora sa absolútne nestotožňuje s týmto stanoviskom, preto pozvala na Liptov odborníkov z lesníckych inštitúcií, aby priamo na mieste, a nie od stola kancelárie prijali stanovisko k predmetnej kalamite,“ uviedol hovorca SLK Dávid Hančinský. Na stretnutie boli podľa komory pozvaní štátny tajomník a generálny riaditeľ sekcie, štátna správa ministerstva životného prostredia, hasiči, vodohospodári, samospráva, akademické a odborné organizácie a pracovníci s dlhoročnou praxou v lesníctve a tiež ŠOP SR. „Ochranári však na stretnutie neprišli,“ konštatuje komora.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/regiony/lesnici-chcu-spracovat-kalamitu-na-li/584504-clanok.html)