Monitoring médií 21. 6. 2021

Minister životného prostredia Ján Budaj v prítomnosti predsedu vlády SR Eduarda Hegera v piatok 18. júna 2021 na Ružíne podpísal so Zväzom výrobcov cementu SR memorandum o navýšení podielu slovenského odpadu v tuhých alternatívnych palivách energeticky zhodnocovaných v cementárňach. Dosiahnuť to chcú napríklad podporou recyklácie s podporou eurofondov.
(Zdroj: MŽP)


Na Slovensku stúpa počet dusičnanov a dusitanov v pôde a vo vode, pričom významným producentom znečistenia je používanie syntetických hnojív. Z pohľadu znečisťovania podzemných vôd živinami z poľnohospodárstva sú významné predovšetkým dusík a fosfor.Len v období medzi rokmi 2016 až 2019 narástla spotreba dusíka v priemyselných hnojivách o 15 percent. Potvrdzuje to minuloročná Správa o stave implementácie smernice Rady 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi pochádzajúcimi z poľnohospodárskych zdrojov v Slovenskej republike, ktorú spracovali envirorezort a agrorezort. Za dekádu je to zvýšenie dokonca o 30 percent.
(Zdroj: https://presov.korzar.sme.sk/c/22684630/mnozstvo-dusika-v-podzemnych-vodach-stuplo-o-30-percent-mozu-za-to-synteticke-hnojiva.html)


V najbližších šiestich rokoch (2021 – 2027) je na vodozádržné opatrenia z eurofondov alokovaných 90 miliónov eur. Envirorezort považuje vodozádržné opatrenia za dôležité. Deklaruje, že takéto opatrenia sa stavajú aj sa budú stavať. Podľa Ministerstva životného prostredia SR “Ide o závažné rozhodnutia, ktoré zasahujú do prírody. Preto treba postupovať striktne profesionálne. Platí to aj v prípade hrádzok, ktoré sú potrebné, ale musia sa vybudovať technicky správne a v súlade so zákonom“.
(Zdroj: MŽP)