Monitoring médií 22. 6. 2021

Dvadsaťpäť mimovládnych ochranárskych organizácií spustí kampaň a petíciu Osloboďme národné parky. Žiadajú od vlády a poslancov parlamentu reformu národných parkov a systémové zmeny v ochrane prírody na Slovensku. Informovala o tom iniciatíva My sme les a občianske združenie Prales. Ministerstvo životného prostredia verí, že iniciatíva pomôže poslancom parlamentu rozhodnúť sa a zahlasovať za legislatívnu zmenu v riadení národných parkov.
(Zdroj: https://ekonomika.sme.sk/c/22686593/enviroorganizacie-spustaju-peticiu-za-oslobodenie-narodnych-parkov.html)


Viaceré obce, ktoré minulý rok získali z Environmentálneho fondu dotáciu na dobudovanie čistiarne odpadových vôd (ČOV), vodovod či kanalizáciu, sa sťažujú na prístup Environmentálneho fondu, ktorý im podľa nich neumožňuje priebežne vyplácať faktúry dodávateľom za vykonané práce. Pohľadávky tak v priebehu mesiacov narastajú a obciam hrozí až exekúcia. Peniaze pritom majú obce na svojich účtoch, čakajú však na kontroly a súhlasné stanovisko od Envirofondu.
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v máji informovalo, že audit k fungovaniu Envirofondu odhalil viacero závažných nedostatkov a pochybení, a fond začal na základe výsledkov robiť nápravné opatrenia. Riaditeľ Envirofondu Ľubomír Vačok uviedol, že fond pokračuje vo finančnej kontrole a aplikuje proaktívny prístup v komunikácii s obcami, ktoré podali žiadosti o podporu svojich projektov na výstavbu vodovodov a kanalizácií.
(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/obce-sa-stazuju-ze-z-dotacie-envirofondu-nemozu-vyplacat-dodavatelov-219057)


Po roku 2023 sa na Hornej Nitre prestane ťažiť a spaľovať uhlie. Najväčšia otázka je, kto a ako sa postará o dodávky tepla a teplej vody. Riešenie má na starosti spoločnosť PTH, ktorú spoluvlastnia baníci a mesto Prievidza. Firma dnes predložila svoj projekt v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Je veľmi rozmanitý – počíta so solárnymi kolektormi, drevnou štiepkou, plynom a tepelnými čerpadlami. Na ich prípravu aj výstavbu je však málo času – 2,5 roka. Projekt pritom myslí iba na mesto Prievidza. Mesto Nováky a obec Zemianske Kostoľany budú potrebovať svoje vlastné riešenia. Investor počíta s nákladmi 20 miliónov eur, ktoré chce vykryť z európskeho Fondu spravodlivej transformácie.
(Zdroj: https://e.dennikn.sk/2438668/banici-ukazali-ako-vykuria-prievidzu-po-ukonceni-tazby-slnkom-drevom-plynom-a-tepelnymi-cerpadlami/)