Monitoring médií 22. 7. 2021

Viktor Goliáš z Ústavu geochémie, mineralógie a nerastných zdrojov Karlovej univerzity v Prahe tvrdí, že z hľadiska minerálnych vôd, ku ktorým Podhájska určite patrí, je rádioaktivita vnímaná ako pozitívna zložka, ktorá pôsobí liečivo.
(Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/yd3cqcc/pritomnost-radioaktivnych-prvkov-v-termalnych- vodach-je-prirodzena/)


V momente, keď prevádzkovateľ kúpaliska v Podhájskej splní všetky zákonom stanované požiadavky, bude môcť pokračovať v prevádzkovaní termálnej časti. V súčasnosti je obmedzená iba jedna časť kúpaliska. Informoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča.
(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/m-kica-mzp-nema-zaujem-zdrziavat-vydanie- povolenia-pre-kupalisko-v-2-228613)


Mesto Liptovský Hrádok pripravuje na rok 2022 strategickú investíciu z pohľadu odpadového hospodárstva. Ide o dobudovanie štvrtej kazety na skládke tuhého komunálneho odpadu Žadovica. V roku 2020 bolo na skládke Žadovica uložených 7797,39 tony odpadu.
(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/l-hradok-pripravuje-strategicku-investiciu-do- odpadoveho-hospodarstva-228451)


Ministerstvo životného prostredia SR zhodnotí všetky predkladané vplyvy vybudovania terminálu pre LNG (skvapalnený zemný plyn) na Dunaji na životné prostredie. LNG terminál sa má postaviť na Dunaji v Bratislave. Ministerstvo projekt výstavby LNG terminálu nepovoľuje, k zámeru sa vyjadruje v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA, keďže projekt podlieha povinnému hodnoteniu. Zo strany envirorezortu bude proces EIA ukončený vydaním záverečného stanoviska. Proti výstavbe LNG terminálu protestovali desiatky aktivistov z Greenpeace Slovensko i ďalších organizácií. Odmietajú výstavbu terminálu, ako aj akejkoľvek ďalšej fosílnej infraštruktúry. Navrhovaný terminál podľa nich podkopáva klimatické ciele. Spoločnosť Verejné prístavy, ktorá má terminál postaviť, tvrdí, že LNG výrazne znižuje produkciu oxidu uhličitého a neprodukuje takmer žiadne pevné častice. Zavedenie LNG zvýši kvalitu ovzdušia, konštatuje. Slovenský plynárenský a naftový zväz odmieta tvrdenia, že zemný plyn a skvapalnený zemný plyn sú palivá porovnateľné z hľadiska ich environmentálnych vplyvov s palivami ako nafta a uhlie.
(Zdroj: https://www.trend.sk/spravy/vybudovanie-terminalu-pre-lng-dunaji-drobnohladom-ochrany- prirody)