Monitoring médií 23. 12. 2021

Slovensko bude môcť prijať od Európskej investičnej banky 120 miliónov eur už v januári 2022. Majú byť určené pre oblasť teplárenstva a na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Vyplýva to z novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorou sa mení aj zákon o Environmentálnom fonde. V stredu právnu normu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Právna norma hovorí o peniazoch z Modernizačného fondu, ktoré môže Slovensko prijať len na jeden samostatný účet a v termíne do 20. januára 2022. Novela má zabezpečiť správne fungovanie Modernizačného fondu vrátane tokov financií, ktoré z tohto fondu budú prichádzať na Slovensko.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-novelu-ktora-um/599820-clanok.html)


Od roku 2025 sa má zálohovať najmenej 90 percent plastových a kovových jednorazových obalov od nápojov. Ciele stanovuje novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorú v stredu podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce, aby sa do konca roka 2022 zálohovalo najmenej 60 percent plastových aj kovových obalov. Do konca roka 2023 to má byť 80 percent, do konca roka 2024 by sa malo vrátiť 85 percent fliaš a plechoviek. V dopravných prostriedkoch medzinárodnej dopravy či v bezcolnej zóne by sa nemali predávať zálohovateľné jednorazové nápojové obaly. Dôvodom je, že cestujúci nemajú možnosť obal vrátiť a dostať späť zálohu. “Výrobcovia uvádzajú na trh rôzne typy nápojových obalov a nie každý jednorazový nápojový obal z plastu a kovu, ktorý spĺňa podmienku stanoveného objemu, má rozmery, ktoré je technicky možné odobrať dostupnou infraštruktúrou odberu, t. j. odbernými automatmi,” argumentuje ministerstvo. Podľa rezortu má tiež platiť, že výrobcovia obalov, ktorí budú vyňatí zo zálohovania, by nemali správcovi platiť poplatky. Naďalej však budú zahrnutí v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov a znášať náklady spojené so zberom či recykláciou. Zavedie sa tiež možnosť pre distribútora, ktorý má prevádzku menšiu ako 300 štvorcových metrov, nevyplatiť zákazníkovi zálohu za obal v hotovosti, ale dať mu nákupnú poukážku.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-novelu-ktora-m/599813-clanok.html)


Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR prijíma opatrenia na zabezpečenie životaschopnosti financovania odpadového hospodárstva a tiež, aby sa odpad čo najviac triedil, recykloval a čo najmenej skládkoval. Envirorezort to uviedol v reakcii na kritiku financovania triedeného zberu obalov a neobalových výrobkov. Priznáva, že odpadové hospodárstvo a financovanie triedeného zberu sa na Slovensku v minulosti dlhodobo zanedbávalo. Rezort vymenoval viaceré opatrenia, ktoré majú pomôcť zlepšiť situáciu. Ľahšie recyklovateľné obaly by mala zvýhodniť tzv. ekomodulácia. V tejto súvislosti Slovensko a tiež ostatné štáty EÚ čakajú podľa MŽP na metodické usmernenie, ktoré pripravuje Európska komisia. To pomôže nastaviť spôsob, ako vypočítavať poplatok pre výrobcov v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktoré uvádzajú na trh vybrané výrobky. Stabilizácii odpadového hospodárstva majú pomôcť aj zmeny v zákone o odpadoch, ktoré uprednostňujú triedenie a recykláciu odpadov pred spaľovaním. Nová legislatíva zakazuje spaľovanie odpadu, ktorý môže byť zhodnotený iným spôsobom a tiež skládkovanie potravinového odpadu z veľkoobchodných či maloobchodných prevádzok. Zastaviť sa tiež má podfinancovanie systému triedeného zberu, aby sa zabezpečilo jeho udržateľné financovanie do budúcnosti.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/mzp-sr-prijima-opatrenia-na-zlepsenie/599836-clanok.html)

Ilustračné foto: pexels.com